RISE guider gårde 

ARTIKEL FRA 2021: Bæredygtighed handler om klima og meget mere. Analyseværktøjet RISE hjælper det økologiske mejeri Naturmælk med at måle og udvikle på den enkelte andelshavers mælkeproduktion i en mere bæredygtig retning.

Når vi taler om bæredygtighed og mejeriproduktion, udgør klimahensyn selvfølgelig en stor del af billedet. Men den bæredygtige omstilling rummer også andre hensyn; eksempelvis biodiversitet, sociale forhold og økonomisk bæredygtighed.

De hensyn er inddraget i analyseværkstøj RISE, og det har fået det økologiske mejeri Naturmælk til at hoppe med ombord.

”Vi har valgt RISE i vores søgen efter at finde de værktøjer, der hjælper den enkelte andelshaver til en mere bæredygtig virksomhed. Vi blev inspireret af modellen, fordi det er en helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed,” fortæller Leif Friis Jørgensen, adm. direktør hos Naturmælk.

RISE-modellen måler 50 forskellige indikatorer inddelt i 10 kategorier, som omhandler alt fra klimabelastning, graden af jorderosion og gårdens vandforbrug til livskvaliteten for både dyr og mennesker på gården.

”Hver andelshaver får foretaget en analyse hvert tredje år, og på gårdniveau er det et rigtig godt værktøj til at synliggøre alle de gode ting, gårdene når i mål med, ligesom den også giver syn for udfordringerne,” uddyber Leif Friis Jørgensen og fortsætter:
”Og når vi skal videre på rejsen mod et mere bæredygtigt og klimavenligt landbrug, er det vigtigt at forstå, hvordan det har omkostninger. Det giver RISE's spindelvævsmodel et let overskueligt syn for.”

Bæredygtighed tilpasset den enkelte landmand

Målingerne i RISE-modellen skaber et overblik over, hvor gården klarer sig godt, og hvor der er plads til forbedring. I samme ombæring giver en RISE-konsulent gårdene råd om, hvordan gården nemt kan skabe hurtige forbedringer, og hvor der kræves en større indsats eller investering. En af styrkerne ved RISE er netop, at modellen tager hensyn til, at gårdene er forskellige, og den enkelte landmand får dermed skræddersyede råd og vejledning.

”En af de mest motiverende faktorer er jo, at man kan se frem til at se, om man har flyttet sig i den rigtige retning, man har ambitioner om. Den dynamik er velkendt. Hvis vi måler, så sker der per automatik noget i os, som gør, at vi har lyst til at flytte os,” siger Leif Friis Jørgensen.

For Naturmælk giver det særlig god mening for mejeriets 33 selvstændige gårde, som tilsammen ejer og leverer mælk til mejeriproduktionen. Det giver nemlig mulighed for at se den individuelle effekt af tiltagene og fortsætte udviklingen i en bæredygtig retning med grobund i den enkelte gårds karakteristika.

”Selvfølgelig, hvis man er helt inde og røre ved midten af spindelvævet, har man en udfordring. Men det produktive er, at formen på spindelvævet kan have mange forskellige logiske årsager. Hvis man eksempelvis laver alt med håndkraft, har ansatte på gode medarbejdervilkår eller tager ekstra initiativer for øget dyrevelfærd, så vil det jo give udslag på økonomien,” uddyber Leif Friis Jørgensen.

Forbrugerne skal have villigheden til at betale prisen

Udover at være et konkret udviklingsværktøj giver RISE også omverdenen indblik i, hvad eksempelvis klimatilpasning og gode vilkår for dyrene har af omkostninger for den enkelte gård.

”Pris og produktion skal hænge sammen, og det skal vises. RISE giver os mulighed for at synliggøre overfor vores kunder, hvorfor vi gør, som vi gør. Klima- og miljøtiltag er eksempelvis en værdiskabelse, som koster, og den gennemsigtighed skaber faktisk en samhørighed med kunderne,” forklarer Leif Friis Jørgensen.

Ifølge den administrerende direktør er den bæredygtige omstilling af mejeri- og landbrugssektoren en rejse, som både gårde, mejerier og kunder er på sammen. Det betyder, at de danske forbrugere skal indstille sig på, at produkter kan blive dyrere.

Mulig forgænger til et bæredygtighedsmærke

En udfordring ved RISE er, at det er ganske få forbrugere, som kender det spindelvæv, som kendetegner RISE-modellen. Men det bekymrer ikke Leif Friis Jørgensen synderligt.

”Vi havde heller ikke et Ø-mærke, da vi i tidernes morgen startede Naturmælk for at lave økologiske mejeriprodukter. Så det er jo lidt et spørgsmål om hønen eller ægget. I øjeblikket arbejder vi dog sammen med SEGES om, hvordan vi får konceptet kommunikeret bredere ud,” fortæller Leif Friis Jørgensen.

Både hos Naturmælk og SEGES næres håb om, at RISE kan blive udgangspunktet for en model, som både virksomheder og detailhandlen kan bruge til markedsføringen af kvalitetsprodukter og som en markør for et bæredygtigt valg over for forbrugerne.

”Vi vil ikke blive overrasket, hvis der i fremtiden kommer et bæredygtighedsmærke eller et klimamærke på linje med svanemærket eller Ø-mærket, og så har vi jo allerede dokumentationen for det. På den måde kan man sige, at vi er begyndt at indstille os på, hvordan vi skal komme i mål med den bæredygtige omstilling”, siger Leif Friis Jørgensen.

Støtten til RISE stopper, men Naturmælk holder fast

En af de kommende års største udfordringer for RISE-modellen er, at tilskuddet til initiativet stopper. RISE har tidligere fået støtte af Aarhus Universitet, Promilleafgiftsfonden og Fonden for Økologisk Landbrug, og den ordning udløber her i år 2019. Det er derfor først nu, at RISE skal stå sin egentlige test.

”Tilskuddet hjalp til, at vi er kommet i gang, men den aftale, vi har lavet med SEGES fremadrettet, er ikke påvirket af, at ordningen ophører. Vi ved, at det er et valg med omkostninger, men der er jo en grund til, at vi har formet en holdning til det i første omgang. Så principielt set har tilskuddet ikke nogen betydning for vores arbejde med RISE,” forklarer Leif Friis Jørgensen.

Samtidig understreger han, at den fortsatte udvikling fortsat vil være afhængig af et fællesskab og en fælles forståelse mellem både virksomheder, politikere og forbrugere.

Om RISE

  • står for Response Inducing Sustainability Evaluation.
  • er et internationalt anerkendt analyseværktøj, som benyttes af landbrug på tværs af Europa.
  • I Danmark har SEGES udviklet en version tilpasset de danske landbrug.
  • Der er gennemført tæt på 300 analyser af gårde rundt omkring i Danmark

Om Naturmælk

  • er et økologisk mejeri med 33 andelshavere, der producerer økologisk mælk.
  • Andelshavernes bedrifter ligger i særdeleshed i Sønderjylland, Sydvestjylland og på Fyn.

Denne artikel er udarbejdet som en del af Mejeriforeningens kampagne ’Mejerisektoren og bæredygtighed’, som er finansieret med støtte fra den Europæiske Union.