6. oktober 2020

Her laves der mælk, så fuglene synger

Jørga og Ebbe Hvelplund skaber plads til natur og et varieret dyre- og planteliv i deres økologiske mælkeproduktion. Parrets bedrift blev mandag præsenteret som et godt eksempel på bæredygtigt landbrug.

Hos landmandsparret Jørga og Ebbe Hvelplund leverer de økologiske køer ikke kun mælk; de er også med til at lave natur. Det fortalte Ebbe Hvelplund, da han og hans kone mandag havde besøg af 14 landbrugsskoleelever, folketingsmedlem Torsten Schack Pedersen (V) og repræsentanter fra SEGES, Mejeriforeningen og Thise Mejeri på parrets ejendom Østergaard i Brund nord for Thisted.

”Vores måde at drive landbrug på giver plads til et varieret dyreliv samt sjældne planter og blomster. Det gør det mere værdifuldt for os at være landmænd. Samtidig imødekommer vi en forventning fra samfundet om, at landbruget tager hensyn til naturen,” sagde Ebbe Hvelplund.

Godt eksempel

Besøget på ejendommen var arrangeret af Mejeriforeningen som led i et treårigt projekt, der har fokus på landbrugets bæredygtighed.

”Jørga og Ebbes arbejde med biodiversitet i deres landbrug er et af de mange, gode eksempler på den grønne omstilling, som landbruget er i fuld gang med. Det er vigtigt, for vi har en bunden opgave i at forbedre naturens vilkår og samarbejde med den,” sagde Mejeriforeningens direktør, Jørgen Hald Christensen.


På Jørga og Ebbe Hvelplunds ejendom er der både diger og grøftekanter, som rummer et rigt planteliv. ”Når man kender navnene på planterne, kommer man også til at holde af dem,” siger Ebbe Hvelplund. Fotos: Flemming Jeppesen

Ud over at være landmand er Ebbe Hvelplund som sin kone biolog. Parret lagde om til økologi i 1988 og var dengang med til at starte Thise Mejeri, som de stadig leverer mælk til.

Kokasser er guf for insekter

Visitten på ejendommen ved Brund begyndte med en gåtur på en af de marker, hvor ejendommens 70 sortbrogede køer græsser.

”Afgræsningsmarkerne er en naturtype, som giver føde og skjul for harer, fugle og insekter. Kokasserne giver næring til biller og fluer. De er føde for fugle, som samtidig kan skjule deres reder og unger i det høje kløvergræs. Vi har fugle som lærker, viber og gul vipstjert på vores mark, og om sommeren går jeg i et lydhav af fuglesang. Det gør mig glad,” sagde Ebbe Hvelplund.

På ejendommens 70 ha jord har han bevaret to kilometer diger, der er grobund for en lang række planter. Det samme gælder en grøft, der blev skabt ved fritlægningen af et vandløb, som i over 80 år havde været dækket til og rørlagt.

”Udgravningen kostede os noget jordareal, men det var en gave til naturen. Grøften afvander markerne, så de ikke drukner i regnvand, og på skråningerne vokser mange vilde blomster, som tiltrækker sommerfugle og bier,” sagde Ebbe Hvelplund.

Terminerne skal betales

I den efterfølgende debat på loftet i stuehuset medgav han, at naturhensynet medfører en række udfordringer. Blandt andet hvad angår mælkeydelsen, som er 9.000 kilo årligt for hver af hans køer.

”Det er ikke en rekordstor produktion, men god for os, fordi vi også betragter naturen på vores jord som en del af ydelsen. Selvfølgelig skal vi have en vis effektivitet for at kunne betale terminerne, men at vide, at vi passer på noget vigtigt, har stor værdi for os,” fastslog Ebbe Hvelplund.


Andrea Oddershede, naturkonsulent i SEGES, præsenterede redskabet Naturtjek under gårsdagens debat om biodiversitet på den Ebbe og Jørga Hvelplunds bedrift. ”Et Naturtjek kan hjælpe landmænd i arbejdet med at prioritere den natur, de har på bedriften, og bremse tabet af levesteder. Det er en af de største trusler for biodiversiteten,” sagde hun.

Gå foran

Rettet direkte til de 14 elever fra Morsø Landbrugsskole understregede Thise Mejeris direktør, Poul Pedersen, at Ebbe og Jørga Hvelplunds driftsform viser, hvordan dansk landbrug kan gå foran og selv tage initiativer.

”Det er sjovere selv at levere end at være bagud og skulle trækkes til truget. Derfor skal I, som fremtidens landmænd, ikke se biodiversitet som noget, der bliver trukket ned over hovedet på jer, men som noget, I kan få økonomi i. Så kan I høre fuglefløjt på marken og fløjte, når I drikker rødvin fredag aften,” sagde Poul Pedersen.

Det synspunkt bed Malthe Jensby Krejbjerg, elev på Morsø Landbrugsskole, mærke i.

”Jeg kan sagtens se perspektiver i at forvalte naturen og skabe biodiversitet, men jeg skal kunne lave en forretning ud af det. Landbrug er ikke en hobby, der skal penge på bordet,” fastslog han.


Til et møde arrangeret af Mejeriforeningen hørte en gruppe elever fra Morsø Landbrugsskole i går om, hvordan Jørga og Ebbe Hvelplund giver plads til natur og biodiversitet på parrets bedrift ved Brund nord for Thisted.