19. juni 2017

Grønt lys for at bruge madrester som gødning

En ny undersøgelse giver nu mulighed for, at mælkeproducenterne kan bruge behandlet madaffald som gødning på deres marker.

”Mejeriforeningen har sagt ja til at lade mælkeproducenterne bruge organisk affald på deres marker, fordi vi nu kan være sikre på, at det ikke er problematisk at bruge gødningen.” Sådan siger direktør i Mejeriforeningen Jørgen Hald Christensen, efter at en undersøgelse har vist, at det er sikkert at anvende afgasset biomasse, hvori der indgår ’kildesorteret organisk dagrenovation’ (madrester fra private husholdninger). Bag undersøgelsen står Miljøstyrelsen, Mejeriforeningen og Arla.

”Undersøgelsen har vist, at man er i stand til at sortere det organiske affald korrekt, og at det kan lade sig gøre at implementere ordningen i kommunerne,” konstaterer Jørgen Hald Christensen

Hidtil har den danske mejeribranche ikke tilladt brugen af behandlet madaffald fra husholdninger som gødning på de marker, hvor der dyrkes foder til malkekøerne, fordi det ikke har kunnet adskilles fra det øvrige husholdningsaffald. Det har ikke harmoneret med de krav til fødevaresikkerhed, -kvalitet og etik omkring mælkeproduktion og mejeriprodukter, som er helt afgørende for Mejeriforeningen.

Fra jord – til bord – til jord

Madaffald, der ender i et biogasanlæg, bliver til biogas, der kan give el- og varmeenergi, og når affaldet er afgasset, ender det som biopulp, som landmændene så kan anvende som gødning. På den måde bliver ringen sluttet: Fra jord – til bord – til jord.

”Vi støtter selvfølgelig bæredygtighed og cirkulær økonomi, og derfor er vi glade for at kunne give grønt lys for den mulighed, siger Jørgen Hald Christensen og tilføjer, at mejeribranchen stiller høje kvalitets- og sikkerhedskrav til alle sine leverandører uanset om det gælder gødning eller emballage.

Arlas miljø- og klimachef Jan D. Johannesen er også godt tilfreds med den nye mulighed.

”Vi har længe gerne villet skabe kredsløbet fra forbrugerne til malkekøerne og tilbage igen, men gødningen, der giver næring til køernes foder, skal vi være helt trygge ved. Den nye rapport fra Miljøstyrelsen, der dokumenterer kvalitet og sporbarhed i gødningen fra madaffald, giver os denne tryghed,” siger han i en pressemeddelelse.