28. maj 2021

”Godt at ses igen”

Medlemmerne af privatmejeriernes forening mødtes torsdag for første gang i to år til en klassisk generalforsamling. Her kunne formanden blandt andet se tilbage på et godt år for branchen – og glæde sig over mødes og få en snak med medlemmerne.

”Det betyder noget at mødes rigtigt, se hinanden i øjnene og få den uformelle snak hen over kaffen. I dansk mejeribrug kender mange hinanden personligt, og vi er vant til at tale meget sammen på tværs af selskaberne. Så det er rigtig godt, at vi nu kan mødes igen.”

Mejeriejer Jens Beierholm Poulsen, Nørup Mejeri, var på flere måder tilfreds med situationen, da han torsdag aften i rollen som formand for Foreningen af Danmarks Privatmejerier stod i spidsen for foreningens ordinære generalforsamling foran knap 25 deltagere i Agro Food Parks kantine.

Dels kunne han glæde sig over, at det for første gang siden maj 2019 kunne lade sig gøre at afholde generalforsamlingen rent fysisk, dels kunne han i sin beretning se tilbage på et år, hvor de privatejede mejerier havde klaret sig ganske fint på trods af udfordringerne fra en global pandemi. De internationale markedspriser på mejeriprodukter tog et gevaldigt dyk i starten af pandemien, men rettede sig sidenhen  – blandt andet pga. øget kinesisk import - og ligger i dag over niveauet fra før Covid-19 ramte verden.


Jens Beierholm Poulsen aflægger beretning foran de knap 25 deltagere.

Julegave til Lurpak

Dertil kunne han fremhæve to positive begivenheder på den internationale scene i det forgangne års tid: At det juleaftensdag lykkedes EU og UK at indgå en handelsaftale, der sikrer toldfri adgang for blandt andet det danske Lurpak-smør til det britiske marked. At USA's præsident Biden indtil videre har annulleret den straftold, som forgængeren Trump lagde på udvalgte produkter fra EU – herunder dansk ost.

”Handelsaftalen mellem EU og UK er det, der vejer tungest. Det var årets julegave. Den danske eksport af Lurpak har positiv indflydelse på prisniveauet herhjemme, uanset om man producerer smør eller ej. Så det har kæmpe betydning for os alle, at den aftale kom i hus,” sagde han efter generalforsamlingen.

Kunden er kongen

Privatmejeriernes forening havde inviteret Mejeriforeningens formand Steen Nørgaard Madsen til at holde et oplæg efter selve generalforsamlingen. Han gav deltagerne et indblik i en række af de aktuelle dagsordener, man arbejder med i Mejeriforeningen og Landbrug & Fødevarer. Lige fra reform af EU’s landbrugspolitik og landbrugets afgiftsfonde (herunder Mælkeafgiftsfondens betydning for forskningsindsatsen) til regeringens landbrugsudspil, klimatjek, jordudtagning og klimakreditter.

Der var efterfølgende stor spørgelyst blandt deltagerne, der blandt andet var nysgerrige på detaljer i EU's landbrugsstøtte og Arlas krav om at fløde til Lurpak fremover skal være fra køer, der har fået non-GMO foder. Flere af de privatejede mejerier producerer Lurpak på licens eller sælger fløde til produktion af det kendte smørbrand.

”Det er allerede et krav på flere udenlandske markeder, at mælken er GMO-fri. Vi kan lige så godt vænne os til det, selvom det måske giver noget bøvl hos nogle landmænd. Kunden er kongen,” konstaterede Steen Nørgaard Madsen og forudså at fremtiden ville byde på flere typer specialmælk.

FAKTA OM
FORENINGEN DANMARKS PRIVATMEJERIER

Foreningen består af 16 aktive medlemmer, 7 firmamedlemmer og 15 passive medlemmer.

Mejeriselskaberne i den private sektor tegner sig for en samlet mælkeindvejning på 439 mio. kg. (7,7 pct. af den samlede danske indvejning) og en osteproduktion på 34 mio. kg (7,3 pct. af den samlede danske osteproduktion).

Bestyrelsen i Foreningen Danmarks Privatmejerier

I forbindelse med generalforsamlingen var tre bestyrelsesmedlemmer på valg, og der var genvalg til alle.  Bestyrelsen består af følgende personer:

Formand: Mejeriejer Jens Beierholm Poulsen, Nørup Mejeri (genvalgt)
Næstformand: Mejeriejer Martin Aagaard Pedersen, Nordex Food A/S
Mejeriejer Peter Staunsbæk, Mammen Mejerierne A/S (genvalgt)
Mejeriejer N. H. Lindhardt, Aabybro Mejeri (genvalgt)
Vice President Per Poulsen, Uhrenholt
Mejeriejer Ole Jørn Frederiksen, Jernved Mejeri
Mejerichef Gisle Nordlund, Grøndal Mejeri/Uhrenholt

Foreningen Danmarks Privatmejerier har én plads i Mejeriforeningens bestyrelse ved Jens Beierholm Poulsen, og to pladser i Mejeriudvalget, og her fortsætter Lars Staunsbæk sammen med Jens Beierholm Poulsen.