16. maj 2019

Fremgang for de private mejerier i Danmark

De privatejede mejerier tegner sig for en stigende andel af den danske osteproduktion. ”Der er fin fremdrift for vores medlemmer,” kunne formanden for Foreningen Danmarks Privatmejerier fortælle på foreningens generalforsamling onsdag aften.

”I det store og hele klarer de private mejerier i Danmark sig godt i øjeblikket. Det gælder både de mindre producenter og vores to store virksomheder, Mammen Mejerierne og Nordex Food. Der er fin fremdrift.”

Sådan lød det fra mejeriejer Jens Beierholm Poulsen, Nørup Mejeri, efter han i sin egenskab af formand for Foreningen af Danmarks Privatmejerier havde aflagt beretning på foreningens ordinære generalforsamling i Skejby onsdag aften.

Et par timer inden generalforsamlingen gik i gang, havde Nordex Food A/S meget sigende offentliggjort et 2018-regnskab med flotte tal på både top- og bundlinje: Omsætning: +250 mio. kr. til 1,8 mia., resultatet: + 1,9 mio. kr. til 25 mio. kr.

Medlemmerne af privatmejeriernes forening består af 23 små og mellemstore virksomheder, hvoraf de fleste beskæftiger sig med produktion og salg af ost. I sin beretning kunne formanden fortælle, at privatmejeriernes andel af den danske osteproduktion i 2018 var vokset fra 8,2 pct. til 8,6 pct.

Vi skal huske at forny os

Foreningen Danmarks Privatmejerier er blandt andet repræsenteret i Mejeriforeningens bestyrelse, Mejeriudvalget og Mejeribrugets Forskningsfond, og i sin beretning udtrykte Jens Beierholm Poulsen stor tilfredshed med samarbejdet med både Mejeriforeningen og de andre mejerier i Danmark. Han opfordrede samtidig medlemmerne til at byde ind med ideer og ønsker – både til Mejeriforeningens og privatmejeriforeningens arbejde.

”Man skal huske at forny sig løbende. Derfor kunne jeg godt tænke mig, at vi fik en bred debat i foreningen, hvor medlemmerne bød ind med nye ideer og tanker til fremtidens indsats og arbejdsområde,” sagde han og tilføjede, at det er vigtigt at sætte tid af til den slags debatter, selv om mange føler, at de har for travlt til at være aktive i foreningen.

Historien om Nodex Food

Efter selve generalforsamlingen underholdt bestyrelsesformand Keld Pedersen, Nordex Food A/S med en fortælling om virksomhedens til tider dramatiske historie fra han var med til at stifte den i 1984 og frem til i dag, hvor man har 360 ansatte, mejerier i tre lande og handler med hvid ost i det meste af verden.

Genvalg til bestyrelsen

I forbindelse med generalforsamlingen var der tre bestyrelsesmedlemmer på valg. Der var genvalg til alle, hvorefter bestyrelsen for Foreningen Danmarks Privatmejerier består af følgende personer:

Mejeriejer Jens Beierholm Poulsen, Nørup Mejeri I/S (formand - genvalg)
Mejeriejer Lars Staunsbæk, Mammen Mejerierne A/S (næstformand)
Mejeriejer Martin Aagaard Pedersen, Nordex Food A/S
Mejeriejer Peter Staunsbæk, Mammen Mejerierne A/S (genvalg)
Mejeriejer N. H. Lindhardt, Aabybro Mejeri (genvalg)
Vice President Per Poulsen, Uhrenholt
Mejeriejer Ole Jørn Frederiksen, Jernved Mejeri

I forbindelse med konstitueringen blev det besluttet, at Peter Staunsbæk indtræder i Mejeribrugets ForskningsFonds bestyrelse, hvor han afløser Jens Beierholm Poulsen.

Vil du vide mere?