1. januar 2016

Fokus på vækst

MEJERITRÆF Mejeribranchen har været god til at få øje på de globale markedsmuligheder, konstaterede L&F-direktør Søren Gade på medlemsmødet forud for Mejeriforeningens generalforsamling i Silkeborg.

Vækst var et gennemgående tema i flere indlæg på både medlemsmøde og generalforsamling i Mejeriforeningen den 18. april på Hotel Radisson Blu i Silkeborg. Omkring 80 mennesker deltog i det dobbelte mejeriarrangement, som under medlemsmødet bød på indlæg af blandt andre adm. direktør Søren Gade, Landbrug & Fødevarer, og Senior Global Analyst Dairy Kevin Bellamy, Rabobank. 

Søren Gade tog i sit indlæg fat i den økonomiske vækst i Danmark – eller rettere: Manglen på samme. I sammenligning med nabolande som Sverige og Tyskland er Danmark i de senere år sakket agterud på både vækst og velstand. 

De globale muligheder

En bæredygtig, intensiv fødevareproduktion er en oplagt del af løsningen, mente Søren Gade. Globalt set er der et stort behov for en øget fødevareproduktion, og der ligger et stort potentiale for dansk fødevareeksport til de nye vækstmarkeder uden for Europa. 

”En af de ting, som jeres branche har været gode til, er at få øje på de globale muligheder. I den forbindelse er der ingen tvivl om, at fx Arla satsning på Kina har været helt rigtig,” sagde Søren Gade.

Indien bliver et vigtigt marked

Markedsanalytiker Kevin Bellamy fra hollandske Rabobank havde i sit indlæg også fokus på det globale marked for mejeriprodukter. En af hans plancher viste således, at mejeriselskaber, som satsede på de nye vækstmarkeder, typisk havde en større salgsvækst end andre. 

”I lang tid fremover vil verden ikke kunne producere mælk nok til at tilfredsstille efterspørgslen,” sagde han og pegede på Indien som et af de helt store vækstmarkeder i fremtiden. 

”Indien vil blive et mere vigtigt marked. Regeringen har tilladt større detailkæder at etablere sig i landet, og det vil åbne muligheder for øget import til landet,” forudså han. 

Udlodning af formue

Ud over disse to indlæg berettede adm. direktør Jørgen Hald Christensen på medlemsmødet om udarbejdelsen af en strategi for mejeriområdet i Landbrug & Fødevarer og Mejeriforeningen, mens ernæringschef/mælk Merete Myrup Christensen fortalte om hjemmesiden ’mælken.dk’ og chefkonsulent Laila Lundby, Landbrug & Fødevarer, gav et indblik i de nye regler for sundhedsanprisninger af mejeriprodukter. 

Under den efterfølgende generalforsamling aflagde foreningens formand Steen Nørgaard Madsen og adm. direktør Jørgen Hald Christensen beretning. 

Et særligt punkt på generalforsamlingen var et forslag om at udlodde en del af Mejeriforeningens formue til medlemsmejerierne. Sammenlagt 175 mio. kr. Dette forslag blev vedtaget ved en skriftlig afstemning.