16. april 2021

FN-leder: Landbruget har nøglen til den grønne omstilling

Topfolk fra FN og Verdensbanken samt repræsentanter for landbruget i Danmark og USA diskuterede landmandens rolle i kampen mod klimaforandringer på et internationalt online-møde i går.

Landbruget er i fuld gang med den grønne omstilling og har ved hjælp af forskning, innovation, viden, teknologi og partnerskab et stort potentiale for at gennemføre den. Om det lykkes, afhænger af politikerne. Det er op til dem at skabe rammer, der kan motivere landmændene til at tage de forskellige muligheder til sig.

Sådan sagde Zitouni Ould-Dada, vicedirektør for klima og miljø i FAO (FN’s fødevare- og landbrugsorganisation) torsdag eftermiddag på et internationalt webinar om ’Landmanden som forandringsagent’ i den grønne omstilling.

Mødet var arrangeret af den danske ambassade i Washington i samarbejde med Verdensbanken, FAO og Novozymes. Fra Danmark deltog Landbrug & Fødevarers formand Søren Søndergaard samt mælkeproducent Anders Nørgaard, og derudover medvirkede repræsentanter fra arrangørgruppen, landbrugsmyndighederne i Californien og landmænd fra USA.

Biogas, krydsning af køer og effektivitet
Søren Søndergaard indledte med at understrege, at dansk landbrug er blandt frontløberne i den grønne omstilling takket være landmændenes høje uddannelsesniveau, forskning i topklasse, stærke rådgivningscentre og andelstanken, der bygger på samarbejde.


Landbrug & Fødevarers formand Søren Søndergaard

”Danske landmænd ser ikke hinanden som konkurrenter, men som partnere. Den tankegang har fostret mange smarte løsninger, som vi er klar til at dele globalt med vores kolleger,” fastslog L&F’s formand.

Mælkeproducent Anders Nørgaard gav (ligesom en række amerikanske landmænd) konkrete eksempler på, hvordan han skaber grøn omstilling på sin bedrift. Han har bl.a. investeret i et biogasanlæg, som producerer strøm, der kan dække gårdens såvel som 1.200 husstandes forbrug. Og ved at krydse sin besætning har han fået køer, der æder mindre, i forhold til den mængde mælk de producerer.

”Og så er der vores effektivitet. Vi avler hele tiden efter højere udbytter i stalden og i marken. Det er grundlæggende, når vi taler om klima,” sagde Anders Nørgaard. 


Mælkeproducent Anders Nørgaard fortalte bl.a. om bedriftens biogasanlæg

Californiske ambitioner
Et eksempel på det globale partnerskab, som L&F-formanden slog til lyd for, er den aftale om gensidig udvikling og handel med grønne løsninger til fødevareklyngen, som Danmark for nylig indgik med Californiens fødevaremyndigheder. På gårsdagens webinar var de repræsenteret af Karen Ross. Hun påpegede, at nok kan landbruget hurtigt høste lavthængende grønne frugter, men at branchen på sigt er afhængig af samarbejde med regeringer og forskningsverdenen.

”Ingen kan stå alene. Alle må dele og lære af hinanden for at bygge et stærkt og bæredygtigt fødevaresystem, som kan dække alle menneskers behov, genskabe vores økosystemer og øge biodiversiteten,” sagde Karen Ross.

Den opgave satser Californien hårdt på, ifølge hende. De seneste 10 år har delstaten investeret næsten en mia. USD i tiltag, der kan hjælpe landbruget – og skovbruget – i den grønne omstilling for at nå den californiske regerings mål om at blive CO2-neutral i 2045.

At landbrug er andet end toptunede bedrifter med store besætninger og jordarealer samt en pæn økonomisk formåen blev også understreget på webinaret. Her kom det frem, at 98 pct. af verdens landbrug er småbrug med under 10 ha jord, som brødføder over to milliarder mennesker i Asien og Afrika.

”Landmænd i disse regioner er fjernt fra den globale agenda såvel som adgangen til klimavenlige løsninger. I forhold til den grønne omstilling er det derfor vigtigt, at vi fra internationalt hold støtter fattige bønder i udviklingslandene,” sagde FAO-vicedirektør Zitouni Ould-Dada.

Landmænd i frontlinjen
Martin van Nieuwkoop, global direktør for landbrug og fødevarer i Verdensbanken, mente at en omlægning af landbrugsstøtten ville være en nødvendighed, hvis ambitionen om at styrke kampen mod klimaforandringer i Den tredje verden skal blive virkelighed. På verdensplan udgør støtten USD 700 mia.

”I Verdensbanken mener vi, at de penge kan bruges meget bedre, hvis de anvendes til at få landmænd til at investere i grøn og bæredygtig teknologi,” lød det fra Martin van Nieuwkoop.

Efter hans mening er der tillige behov for at gøre op med den udbredte opfattelse af, at landmænd er en del af klimaproblemet.

”De er faktisk en del af løsningen. I det 21. århundrede skal man ikke alene se landmanden som en producent af fødevarer, men også som en, der varetager økosystemer,” sagde Verdensbankens globale landbrugs- og fødevaredirektør og fortsatte:

”Verdens befolkning på 7,5 mia. mennesker er påvirket af klimaforandringer, men 500 mio. landmænd er i krisens frontlinje. Spørgsmålet er, hvordan vi kan hjælpe dem, for i den sidste ende er vi alle afhængige af deres produktion af fødevarer.”