31. maj 2017

Fede oste er langt sundere end deres rygte

Fuldfede oste med masser af mættet fedt burde alt andet lige have en negativ effekt på sundheden. Men sådan hænger det ikke sammen, lyder konklusionen fra en gruppe forskere, der har set på samspillet mellem næringsstofferne i udvalgte fødevarer.

Når forbrugere, ernæringseksperter og andre skal vurdere en fødevares sundhedsværdi, vil de typisk kigge på indholdet af de enkelte næringsstoffer som fedt, sukker, protein etc. Men det er helt forkert, lyder konklusionen fra en international gruppe forskere, der i stedet anbefaler, at man betragter en fødevare som en samlet enhed.

”Den reelle sundhedseffekt af en fødevare er anderledes, end hvad man kunne forvente, hvis man kun ser på indholdet af næringsstoffer. Det skyldes, at forskellige næringsstoffer interagerer, og man bør derfor vurdere fødevarerne i en sammenhæng,” siger postdoc og ph.d. Tanja Kongerslev Thorning, fra Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet. Hun har været en del af et internationalt ekspertpanel med 18 forskere inden for epidemiologi, fødevare- og ernæringsvidenskab, som sidste år afholdt en workshop om emnet. Konklusionerne herfra er netop udgivet i en artikel i det anerkendte, videnskabelige tidsskrift ’American Journal of Clinical Nutrition’.

Ingen forskel på fed og mager ost

Ekspertpanelet kiggede blandt andet på mejeriprodukter som ost og yoghurt, som viste sig at have en mere positiv sundhedseffekt, end hvad man umiddelbart kunne forvente ud fra indholdet af næringsstoffer. ”Mættet fedt er som udgangspunkt ikke sundt for helbredet. Men når vi laver studier af måltider med henholdsvis mager ost og fed ost, så kan vi ikke se nogen forskel i sundhedseffekten – særligt ikke på risikoen for at udvikle diabetes og hjertekarsygdomme,” siger Tanja Kongerslev Thorning.

Yoghurt hæmmer type 2-diabetes

Ernæringschef for mejeri i Landbrug & Fødevarer, Merete Myrup, glæder sig i naturligt nok over ekspertpanelets konklusioner.

”De lægger sig fint i forlængelse af en efterhånden lang række undersøgelser, der viser, at indholdsstofferne i mejeriprodukter – calcium, protein, peptider etc. – spiller sammen på en måde, der populært sagt forstærker sundhedseffekterne. Vi ser det fx i yoghurt, som kan hæmme udviklingen af type 2-diabetes. På samme måde som med ost, hvor det har vist sig, at det mættede fedt – i modsætning til den gængse lærdom – ikke øger kolesteroltallet. Snarere tværtimod. Den nye undersøgelse dokumenterer endnu engang, at ost er langt bedre end sit rygte,” siger hun.

”I det store billede giver det rigtig god mening, at ernærings- og sundhedsvidenskaben nu begynder at fokusere på hele fødevaren og det samlede måltid frem for at pege på enkelte næringsstoffer. Forbrugerne indtager jo i sagens natur hele fødevarer, når de spiser.”

”Samtidig er de nye resultater med til at understrege, at mælk og mejeriprodukter indeholder en helt unik pakke af næringsstoffer.”