12. marts 2021

Et usædvanligt 2020 kostede dansk mejerieksport 1,2 mia. kr.

Coronakrisen var hovedårsagen til, at salget af danske mejeriprodukter til udlandet faldt fra 21 mia. kr. i 2019 til 19,8 mia. kr. i 2020.

I 2020 satte coronapandemien også sit negative aftryk på den danske mejerieksport. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at mejeriernes eksportindtægter faldt med 1,2 mia. kr. i forhold til året før – fra 21 mia. kr. til 19,8 mia. kr. Den væsentligste årsag var, at afsætningen til foodservice stort set forsvandt fra den ene dag til den anden.

”Da mejerierne pludselig ikke kunne sælge de profitable produkter til foodservice-sektoren, som for eksempel de dyre oste til restauranter og hoteller, var de nødt til at fremstille andre produkter, som de bare ikke kunne få den samme pris for,” siger chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer Niels Ole Nielsen.

Som det fremgår af tabellen, gik det dog ikke kun ud over osten. Faldet i eksportindtægterne ramte alle de fire overordnede produktgrupper: Mælk og konsummælksprodukter, mælkekonserves (pulverprodukter), ost samt smør og smørolie. (Artiklen fortsætter under tabellen) 

Mia. DKK

År 2019

År 2020

Ændring i %

Mælk og konsummælkprodukter

2,8

2,7

-3%

Mælkekonserves

5,5

4,9

-11%

Ost

10,8

10,5

-3%

Smør og smørolie

2,0

1,8

-11%

Eksportværdi i alt

21,0

19,8

-6%

(Kilde: Danmarks Statistik)

10 års fremgang brudt

De seneste 10 år er mejeriernes samlede eksportindtægt ellers steget næsten hvert år, og man skal helt tilbage til 2009 for at finde et lignende fald i eksporten. Det år faldt eksporten også med 1 mia. kr. – fra 14 mia. kr. i 2008 til 13 mia. kr. – dengang som følge af finanskrisen.

Niels Ole Nielsen understreger, at sidste års fald i eksportindtægten ikke kun skyldes coronasituationen. Flere faktorer spiller ind, bl.a. blev priserne generelt presset, fordi den globale mælkeindvejning steg med knap 2 pct., hvilket er den største stigning siden 2014, og derudover begyndte smørpriserne i 2019 at falde efter en lang periode med meget høje priser.

Fald på de vigtigste markeder

Det er især et fald i salget til mejeriernes fem største markeder, der har trukket eksportindtægten ned. Eksporten til det suverænt største marked, Tyskland, faldt således med 9 pct., fra 3,57 mia. kr. i 2019 til 3,24 mia. kr. På de følgende pladser kommer Sverige, Storbritannien, Kina og Holland, og her faldt eksportindtægten mellem 6 og 25 pct.

Til gengæld er det lykkedes at øge eksportværdien til en række af de mindre markeder.

”Der var pæne stigninger i eksporten til flere lande i Sydøstasien, især Malaysia og Sydkorea, og det samme var gældende for nogle af de afrikanske markeder. Selv om der er tale om forholdsvis små beløb, så er det nogle af de markeder, som danske mejerier satser på, vil aftage flere mejeriprodukter fremover,” siger Niels Ole Nielsen.

Håb for 2021

På nuværende tidspunkt er der håb om, at eksportindtægterne i 2021 vil komme tilbage på rette spor.

”Efter det bratte prisfald i foråret 2020 har priserne på mejeriprodukter rettet sig, og efterhånden er de næsten oppe på samme niveau som før coronanedlukningen. Desuden har vi set pæne prisstigninger både på verdensmarkedet og i Europa her i begyndelsen af 2021, og hvis foodservicesektoren også snart begynder at aftage de normale mængder, ser det ganske fornuftigt ud,” slutter Niels Ole Nielsen.