1. januar 2016

En nyttig dag i forskningens tegn

VIDENDELING Under overskriften ’Forskning der nytter’ samlede Mejeriforskningens Dag over 150 deltagere til networking og en lang række foredrag om ny forskning. Det er allerede besluttet at gentage succesen om to år.

Da formanden for Mejeribrugets Forskningsfond, Hans Henrik Lund, bød velkommen til Mejeriforskningens Dag den 11. april, udtrykte han et ønske om, at deltagerne ville få oplevelse af, at ’det nytter’ at tage en dag ud af kalenderen for at høre, hvad der rører sig i den del af forskningsverdenen, som berører mejeriindustrien. 

Da dagen var omme – efter cirka 30 foredrag og masser af netværkssnak i pauserne – konstaterede han, at arrangørerne havde nået de mål, man havde sat op for dagen. Nemlig at bringe industrien og forskningen tættere sammen og skabe direkte dialog. 

”Jeg synes, indlæggene har været meget kompetente, og jeg har oplevet et stort engagement og en stor spørgelyst blandt deltagerne,” sagde han og turde godt love, at man gentager succesen om to år. Det var anden gang nogensinde, at der blev afholdt Mejeriforskningens Dag. I år fandt arrangementet sted på Hotel Legoland i Billund og samlede flere end 150 deltagere under overskriften ’Forskning der nytter’. 

Fra processen til forbrugeren

Det er umuligt på denne sparsomme plads at referere indholdet af dagens mange indlæg, der både foregik i plenum og som parallelsessioner, men nytteværdien af forskningen var gennemgående. 

Det samme var vigtigheden af samarbejdet mellem forskere og virksomheder, hvilket blev understreget i dagens første foredrag af Carsten Orth Gaarn-Larsen, direktør for Højteknologifonden, der opfordrede virksomhederne til at indgå partnerskaber om konkrete forskningsprojekter: ”Jeres ideer er væsentlige,” sagde han. 

Næste foredragsholder var James Harnett fra det newzealandske mejeriselskab Fonterra. Han fortalte, hvordan selskabet med succes havde udviklet nye resistente starterkulturer i osteproduktionen – altså et konkret eksempel på, hvordan forskning og produktion er tæt og nødvendigt forbundne. 

Herefter kunne deltagerne alt efter interesse følge tre parallelsessioner under overskrifterne: Processen, Produktet og Forbrugeren. Hver session indeholdt fire forskerindlæg à 20 minutters varighed samt ’fire hurtige’ på fem minutter. Til slut var der paneldebat i grupperne. 

Mejeribestyrer på Thise Mejeri, Poul J. Pedersen, var ordstyrer i en af sessionerne. Han konkluderede efterfølgende: ”Jeg betaler med glæde mit branchekontingent, når jeg hører indlæg som disse.” Dagen sluttede i plenum, hvor professor Vim Verbeke fra Ghent University talte om nye trends i forbrugeradfærd. Hans forskning bød på en række overraskende konklusioner; blandt andet fremhævede han smagen som primær trend, der har overlevet andre modetendenser. 

Det afsluttende foredrag var næppe tilfældigt placeret. I sidste ende handler samarbejdet mellem mejeriforskning og mejeriindustri vel om, at slutresultaterne skal vinde genklang hos forbrugerne.