14. september 2023

Danskere mangler viden om malkekøer

En ny undersøgelse viser, at mange danskeres forestilling om malkekøer på flere områder ikke er helt i overensstemmelse virkeligheden. For eksempel tror en hel del danskere, at de fleste køer står i bindestald, på trods af at det kun gælder for 3 procent af køerne. Derfor glæder formanden for Mejeriforeningen sig over, at danskerne ved den kommende søndags Åbent Landbrug-arrangement har mulighed for at besøge en gård med mælkeproduktion.

Danskernes billede af dansk mælkeproduktion svarer ikke altid helt til virkeligheden. Det viser en undersøgelse foretaget af Norstat for Mejeriforeningen.

I undersøgelsen tror 35 procent af de adspurgte, at de fleste køer i Danmark står i en bindestald, men det gælder i virkeligheden kun få procent af køerne.

Undersøgelsen viser også, at næsten halvdelen af alle danskere tror, at der er flere malkekøer i dag end for 30 år siden. Men også her er det omvendte faktisk tilfældet. Antallet af malkekøer er over de seneste tre årtier faldet fra ca 712.000 malkekøer til i dag ca 553.000 malkekøer. Samtidig giver køerne mere mælk i dag, end dengang.

Mejeriforeningens formand, Steen Nørgaard Madsen, er selv mælkeproducent, og det glæder ham, at der over hele landet er mulighed for, at forbrugerne søndag 17. september kan komme på besøg på landet. I alt 37 gårde, der leverer mælk til et af mejerierne Arla, Them, Øllingegaard og Mammen, byder velkommen til Åbent Landbrug.

”Jeg håber, at rigtigt mange vil tage imod invitationen, og jeg er meget glad for, at så mange gårde over hele landet er med. Vi har i landbruget en opgave i at vise vores gårde frem og forklare, hvordan vi arbejder i en moderne mælkeproduktion, som er et stor cirkulært kredsløb med koen i centrum. Det vidste vi nok godt, men undersøgelsen understreger bare behovet,” siger Steen Nørgaard Madsen.

Meget mere end mælk

Undersøgelsen viser også, at mange danskere ikke er klar over, at malkekoen bidrager med meget mere end mælk. Godt og vel hver tredje dansker tror således, at malkekøer kun benyttes til produktion af mælk, men når koen slagtes, bliver den til oksekød. Cirka 80 % af det danske kalve- og oksekød er udledt af mælkeproduktionen.

Malkekoens skind bruges til en række formål fra sko til møbler, og øvrige dele fra koen bruges blandt andet i kredsløbet omkring biogasproduktion, som bliver til el og varme. Mens koen lever, bruges dens gødning som næringsstoffer på markerne, i stedet for kunstgødning.

Undersøgelsen giver således stof til eftertanke:

”Den siger mig, at vi skal blive ved med at fortælle og vise, hvordan vi arbejder på gårdene i Danmark, og hvordan malkekoen indgår i et cirkulært kredsløb, hvor mælken ganske vist er den primære produktion, men hvor nærmest intet går til spilde,” siger Steen Nørgaard Madsen.

Ved Åbent Landbrug er der i øvrigt også er mulighed for at besøge Naturmælks mejeri i Tinglev og Øllingegaard mejeri i Nordsjælland.

Se mere på booking.aabentlandbrug.dk

 

Undersøgelsen viser, at:

45 % TROR, AT DER ER FLERE MALKEKØER I DANMARK I DAG END FOR 30 ÅR SIDEN. 12 PROCENT TROR, AT ANTALLET AF MALKEKØER ER UÆNDRET DE SENESTE 30 ÅR.Der er ikke flere malkekøer i dag end for 30 år siden - der er færre. Ifølge Danmarks Statistik var der i 1992 712.000 malkekøer i Danmark, og i 2022 var der 556.000 malkekøer.Men de køer der er giver mere mælk - og en ko’s produktion af mælk er tæt forbundet med koens sundhed og trivsel. En ko, der passes godt af landmanden og medarbejderne på gården, kvitterer med en god mælkeproduktion.

 

35 % TROR, AT DE FLESTE KØER STÅR I BINDESTALDE.
Ifølge Danmarks Statistik gælder det 3 procent af køerne (2020-tal). Og snart er det helt slut med bindestald (2024 økologiske gårde, og 2027 på konventionelle gårde). De danske køer er næsten alle sammen i en stald, hvor de kan bevæge sig frit rundt og kan lægge sig og tygge drøv i en sengebås med sand eller madrasser eller halm. Cirka 30 procent af alle malkekøer kommer ud på græs hele eller dele af året (Danmarks Statistik 2020).

 

36 % TROR, AT MALKEKØER KUN BENYTTES TIL PRODUKTION AF MÆLK OG 38 % TROR, AT STORE DELE AF KOEN GÅR TIL SPILDE, NÅR EN MALKEKO BLIVER SLAGTET.Malkekoen leverer mælk fra den er cirka to år. Når den senere slagtes, bliver den til oksekød - cirka 250 kilo pr ko. 82% af det danske kalve- og oksekød er forbundet med mælkeproduktionen.Når koen er slagtet, bruges dens skind, cirka 40 kilo, til en række formål fra sko til møbler. Øvrige dele bruges også til andre formål, blandt andet i kredsløbet omkring biogasproduktion. Mens koen lever, bruges dens gødning også til produktion af biogas til el og varme, og det bruges som næringsstoffer på markerne, i stedet for kunstgødning.

Undersøgelsen er foretaget på vegne af Mejeriforeningen. Undersøgelsen baserer sig på cirka 2.000 webinterviews af 18-75-årige danskere indsamlet via Norstats panel i foråret 2023.