16. juni 2022

Danske mejerier øger osteeksporten til fjerne markeder

Dansk ost ender i stigende omfang på markeder uden for Europas grænser. Det viser en aktuel udgave af den årlige ’Mejeristatistik’.

I Bahrain har forbrugerne fået smag for dansk ost – alene fra 2020 til 2021 steg osteeksporten til ørkenstaten fra 900 ton til 3.100 ton, og det er blot ét eksempel på, at danske mejeriprodukter er populære som aldrig før – også uden for Europas grænser.

Tallene fremgår af Mejeristatistikken 2021, der netop er blevet offentliggjort. Ifølge chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer Niels Ole Nielsen er eksporten af ost til lande uden for EU27 og ’Øvrige Europa’ et af de tal, der springer i øjnene. I løbet af de seneste fem år den steget fra 64,9 mio. kg til 81,5 mio. kg i 2021.

”Statistikken viser, at mens den danske osteeksport til EU-landene har været nogenlunde konstant de seneste fem år, så er eksporten til forholdsvis små og fjerne nationer øget. Det underbygger den udvikling, vi ser i øjeblikket: At forbruget af mejeriprodukter kun stiger svagt i EU, mens det vokser i tredjelande,” siger han.

I 2021 satte mejeribranchen flere rekorder. Det gjaldt fx eksportværdien, der nåede op på 21,08 mia. kr., og skyhøje priser på smør fik mejerierne til at skrue op for smørproduktionen, der satte rekord med knap 80 mio. kg.

Til gengæld blev der for første gang i 10 år produceret mindre mælk ude på gårdene. Mælkeindvejningen faldt således fra 5,66 mia. kg i 2020 til 5,64 mia. kg sidste år.

Et billede på dansk mælk og mejeri

Den årlige mejeristatistik udgives i et samarbejde mellem Mejeriforeningen og Landbrug & Fødevarer. Udgivelsen sætter tal på alt, hvad der har med dansk mælke- og mejeriproduktion at gøre – lige fra antallet af malkekøer til mejeriernes produktion, eksport og danskernes forbrug af mælk.

Den ældste tilgængelige udgave af statistikken er fra 1949/50, hvor den havde titlen ’Mejeribrugets produktions-, afsætnings- og prishold’. I løbet af de følgende godt 70 år har publikationen flere gange skiftet karakter, og det samme har den danske mælkeproduktion. For eksempel var der i 1950 184.800 mælkeproducenter, som tilsammen havde knap 1,6 mio. køer; i 2021 var de tilsvarende tal 2.575 mælkeproducenter og 559.000 køer.

Den nyeste udgave er netop udgivet og kan frit downloades her

Læs meget mere om mejeristatistik her