29. december 2020

Brexit-aftale har enorm betydning for mejeribranchen

”Det er en fantastisk god nyhed, at mejerierne fremover kan eksportere toldfri til Storbritannien. Høje toldmure havde været en katastrofe for dansk mejerieksport,” lyder det fra Mejeriforeningens direktør om den nye handelsaftale mellem EU og UK.

Meget tæt på absolut sidste deadline lykkedes det som bekendt forhandlerne fra Storbritannien og EU juleaftensdag at blive enige om det fremtidige samarbejde efter Brexit. Et helt centralt element i aftalen er, at varehandlen mellem de to parter kommer til foregå toldfrit og uden kvoter. Og det er noget, der skaber glæde i mejeribranchen, der historisk set har haft - og stadig - har en betydningsfuld eksport af blandt andet LURPAK-smør til det britiske marked.

”Det er en fantastisk god nyhed, at mejerierne fremover kan eksportere toldfri til Storbritannien. Det har enorm betydning for mejeribranchen,” lyder det fra Mejeriforeningens direktør Jørgen Hald Christensen. ”Hvis der ikke var blevet indgået en aftale her i allersidste øjeblik, havde vi fra 1. januar stået med et såkaldt ’hårdt brexit’ med meget høje toldsatser på de danske mejeriprodukter. Det ville havde ramt vores eksport til Storbritannien ualmindeligt hårdt og efter alt at dømme medført, at der skulle findes nye markeder til nogle af produkterne. Derfor skal der lyde stor ros til forhandlerne fra både EU og UK.”

Vigtigt for frihandlen

Ud over at den nye Brexit-aftale er med til sikre, at danske mejeriprodukter fortsat kan afsættes toldfrit på det britiske marked, har den også en vigtig symbolsk betydning, mener Mejeriforeningens direktør.

”Det er en sejr for frihandlen. Omkring 75 pct. af den danske mejeriproduktion bliver afsat på udenlandske markeder, og branchen er derfor dybt afhængig af gode handelsvilkår verden rundt. I et lidt større perspektiv er den frie handel også vigtig for den økonomiske vækst og velstand både i Danmark, i EU og på globalt plan. Et hårdt Brexit ville have været et alvorligt tilbageslag frihandlen – og også derfor er aftalen en rigtig god nyhed,” siger Jørgen Hald Christensen.

Krav om certifikater

Men selvom aftalen har forhindret indførsel af told på danske mejeriprodukter i UK, betyder det ikke, at varerne frit kan transporteres over grænserne som man kender det i EU's indre marked. Storbritannien er fra årsskiftet et såkaldt ’tredje land’, hvilket indebærer at alle varer fra EU skal kontrolleres grænsen med krav om certifikater og anden dokumentation.

”Det bliver helt klart mere bøvlet at eksportere til UK fremover, og det vil i den sidste ende gøre mere dyrere for danske virksomheder at handle med briterne. Hvor store omkostningerne bliver, har vi endnu ikke et klart billede af,” siger Jørgen Hald Christensen.

”Men lige nu og her har vi fokus på at glæde os over at er lykkedes at få en aftale om toldfri handel i hus,” slutter han.