01. november 2023

”Australsk forskning er en god nyhed for alle aldersgrupper”

Et tilskud af yoghurt og andre mejeriprodukter i de daglige måltider hjalp beboere på australske plejehjem til at bevare deres knogle- og muskelmasse.
”Studiet viser meget konkret betydningen af calcium og protein i kosten, og derfor er det i virkeligheden en god nyhed for alle aldersgrupper,” siger Mejeriforeningens ernæringschef.

Mejeriforeningens ernæringschef Merete Myrup har arbejdet professionelt med mejeriprodukters næringsindhold i årtier. Hun kender derfor om nogen til sammenhængen mellem produkternes høje koncentration af calcium og protein og deres betydning for vores knogle- og muskelmasse, og af samme grund kom det derfor ikke som den store overraskelse, da et australsk forskningsprojekt for et par år siden påviste en gavnlig effekt af at øge andelen af mejeriprodukter i måltiderne på udvalgte plejehjem (LÆS artikel om projektet her). Men omvendt er resultaterne så markante, at hun ikke tøver med at kalde projektet for ’en rigtig god nyhed’.

”Der er selvfølgelig ikke noget nyt i, at mejeriprodukter er godt for knogler og muskler. Men det australske forskningsprojekt er meget omfattende og troværdigt og viser helt konkret betydningen af at få tilstrækkeligt med calcium og protein i kosten. Antallet af hoftebrud blandt de ældre faldt med hele 46 pct. i forsøgsperioden. Det er da et tal, der er til at forstå – og på den måde en rigtig god nyhed.”

Danske plejehjem

Hvor stor en effekt man ville kunne opnå ved at justere måltiderne på danske plejehjem, tør Merete Myrup ikke give et bud på.

”Jeg har ikke et indgående kendskab til måltiderne på de danske plejehjem, men mit umiddelbare bud vil være at den er bedre end på de australske. Derfor vil man nok ikke se lige så markante forbedringer herhjemme, men mindre kan også gøre det.”

”Det australske projekt viser først og fremmest, at selv når man kommer langt op i årene, kan man opnå en positiv og målbar effekt af calcium og protein fra mejeriprodukter. Det er aldrig for sent, hvilket jeg synes er et meget opmuntrende budskab,” siger Merete Myrup.

Mange vigtige pointer i studiet

Ifølge ernæringschefen er der mange andre vigtige pointer at uddrage af det australske studie. Reduktionen af faldulykker og knoglebrud ser hun som en mulighed for at anskueliggøre, at det rent faktisk kan betale sig at interessere sig for næringsindholdet i måltider til ældre og andre plejekrævende mennesker. Ikke mindst fordi antallet af ældre vil vokse i de kommende årtier. Dermed bliver forebyggelse endnu vigtigere end nogensinde, og her kan erfaringerne fra de australske plejehjem anvise nogle konkrete og relativt billige løsninger.

”En del ældre mennesker har nedsat appetit og her viser det australske studie, at mejeriprodukter er en god måde at optimere kosten på. Produkterne har en høj koncentration af både calcium og protein og findes i meget forskellige varianter. Mælk, fløde, creme fraiche, yoghurt, hård ost, blød ost, smelteost, flødeost m.fl. Det skal ikke så meget til, hvilket gør det nemt at justere kosten uden at ændre menuerne radikalt. Fx med en sjat fløde i sovsen, ostedrys på den varme ret, creme fraiche til desserten,” siger Merete Myrup.

Voksne mennesker mister knogle- og muskelmasse

Men det er ikke kun plejehjemsbeboere og andre ældre, der kan lære noget af de australske erfaringer.
”De fleste mennesker har forstået myndighedernes budskab om, at børn og unge skal indtage calcium for at få bygget noget knoglemasse op. Men det har desværre fået nogle til at tro, at voksne ikke har det store behov for calcium,” siger Merete Myrup.

”Men det har vi. Fra 40-50-års alderen og frem mister vi både muskel- og knoglemasse. Derfor er det vigtigt, at vi indtager de anbefalede mængder af protein og calcium livet igennem – og i øvrigt husker at vedligeholde vores krop gennem bevægelse.”

Merete Myrup ser det australske studie som et meget håndfast bevis på, at alle kan have gavn at være opmærksom på næringsstofferne i de daglige måltider. Effekten kommer ret hurtigt – uanset hvor gammel eller ung, man er.
”Studiet viser meget konkret betydningen af calcium og protein i kosten, og derfor er det i virkeligheden en god nyhed for alle aldersgrupper,” siger Mejeriforeningens ernæringschef.