20. februar 2024
Af: Pressemeddelelse

Arla: Stærk vækst i andet halvår af 2023

Arla Foods tilpassede sig et udfordret mejerimarked ved at genskabe stærk vækst for brandede produkter i andet halvår. Det fremgår af selskabets årsregnskab, som viser en omsætning på EUR 13,7 mia. i 2023. 

Efter et udfordrende første halvår kom Arla Foods hurtigt tilbage på med stærke vækstrater på alle markeder og for alle brands i årets anden halvdel. Totalt set for hele året overgik virksomhedens effektivitetsprogram ambitionerne, ligesom Arlas gearing blev forbedret.

Det skriver selskabet i en pressemeddelelse.

Arla-koncernens samlede omsætning endte på EUR 13,7 mia., hvilket næsten er identisk med 2022-omsætningen på EUR 13,8 mia. Omsætningen blev påvirket af valutaeffekter, primært for SEK, GBP og USD.

Øgede omkostninger til solgte varer og generel inflation førte til et fald i Arlaindtjeningen på 8,1 EUR-cent/kg til 47,0 EUR-cent/kg fra det højeste niveau nogensinde i 2022. Selvom 2023-resultatet er lavere end i 2022, er det 15 pct. over gennemsnittet for de seneste fem år.

"Takket være vores landmænds, medarbejderes og ledelses stærke indsats har vi i Arla i 2023 endnu en gang demonstreret vores evne til at tilpasse os udfordrende markedsforhold. Jeg er utrolig stolt af vores solide resultater, som både afspejles i den konkurrencedygtige mælkepris og de milepæle inden for bæredygtighed, vi har nået. Bæredygtighed er en udfordring, vi ikke må ignorere, men vi er godt på vej mod at opfylde vores CO₂e-reduktionsmål for 2030. Vi andelshavere viser, at vi tør være proaktive og påtage os opgaven gennem innovation og handling," udtaler Arla Foods' formand, Jan Toft Nørgaard.

Arla nåede i 2023 et nettoresultat til fordeling til andelshaverne på EUR 380 mio. eller 2,8 pct. af omsætningen, hvilket er i den lave ende af målintervallet på 2,8-3,2 pct.

Den solide økonomiske præstation og robusthed har gjort det muligt for Arlas bestyrelse at foreslå en efterbetaling, herunder forrentning af konsolideret kapital, til landmændene på 2,07 EUR-cent pr. kg leveret mælk, hvilket svarer til EUR 270 mio. i alt og er et godt stykke over det niveau, der er fastsat i Arlas konsolideringspolitik.

"Den foreslåede efterbetaling og den konkurrencedygtige acontopris i 2023 afspejler direkte Arlas økonomiske resultater og robusthed. Vi har skullet navigere i et svækket og volatilt globalt marked for mejeriprodukter og tackle modvind fra flere valutaer. I lyset heraf er jeg meget tilfreds med, at vi i 2023 var i stand til at betale den næsthøjeste gennemsnitlige acontopris nogensinde og samtidig udbetale en høj efterbetaling til vores andelshavere ved årets udgang," siger Peder Tuborgh, CEO for Arla Foods.

Investeringer beløb sig til et rekordniveau på EUR 601 mio. sammenlignet med EUR 521 mio. i 2022.

Hurtigere CO₂e-reduktioner

Arlas landmænd viste igen deres engagement i at reducere drivhusgasser. I gennemsnit præsterede de en reduktion på 3,6 pct. CO₂e i forhold til 2022, hvilket førte til et fald i emissionerne på gårdene fra 1,12 til 1,08 kg CO₂e pr. kg ejermælk.

Arla har nedbragt sine scope 3-emissioner, som udgør 96 pct. af Arlas samlede CO₂e-aftryk, med 3 procentpoint pr. kg mælk og valle og med i alt 12 pct. i forhold til referenceåret 2015.

Scope 1- og 2-emissionerne har Arla reduceret med 4 procentpoint i 2023, og de er i alt 33 pct. lavere end i referenceåret 2015. Dette skyldtes primært energioptimering på produktionsanlæg og effekter af elkøbsaftaler.

Fra 2021 til 2023 har Arla sammen med sine andelshavere reduceret udledningen med næsten 1 mio. ton CO₂e og er godt på vej til at nå sine reduktionsmål for 2030 på 63 pct. for scope 1+2 og 30 pct. for scope 3.

I 2023 tog Arla desuden historiske skridt for yderligere at fremskynde reduktionen i scope 3-emissionerne. Andelsmejeriet lancerede sin tillægsmodel for bæredygtighed, som knytter en del af den mælkepris, som landmændene modtager, direkte til bæredygtighedstiltag på gårdene, og CSP-programmet (Customer Sustainability Programme), som skaber et tættere samarbejde mellem landmænd og kunder gennem projekter, der har til formål at skabe fremskridt og opnå værdiskabelse frem mod fælles klimamål.

"Sammen med vores andelshavere har vi lanceret vigtige initiativer, der har en direkte påvirkning på vores udledningsreduktioner. Med en reduktion på næsten 1 mio. ton CO2e de seneste to år er vi godt på vej til at nå vores 2030-mål. Samtidig skaber vi også merværdi for vores kunder. Det er et godt eksempel på, hvordan vi er med til at forme mejeribranchens fremtid,” fortsætter Peder Tuborgh.

De første udbetalinger fandt sted i sommeren 2023 og markerede, at den mælkepris, som Arla-landmændene modtager, nu for første gang nogensinde er direkte knyttet til deres bæredygtighedsindsats. Landmændene kan tjene op til 3 EUR-cent pr. kg mælk gennem i alt 19 forskellige klimatiltag, der tilskynder til initiativer, der bidrager til at nå Arlas 2030-mål om at reducere scope 3-emissionerne med 30 pct. pr. kg mælk og valle sammenlignet med referenceåret 2015, samt andre bæredygtighedstiltag såsom forbedring af biodiversiteten. I 2023 blev i alt EUR  226 mio. omfordelt gennem dette system baseret på det antal point, hver enkelt landmand optjente i tillægsmodellen, og deres indsendte klimatjekdata.

Vækst i brandede produkter i andet halvår

Den høje inflation og de tilsvarende høje leveomkostninger i 2022 fortsatte i starten af 2023, hvilket resulterede i, at forbrugere i især Europa begyndte at handle mere i discountforretninger og købe billigere produkter og generelt færre mejeriprodukter. Det har medført en flad udvikling i retailforbruget af mejeriprodukter i hele regionen. I Afrika og Sydøstasien påvirkede valutaeffekter i høj grad forbrugernes købekraft. Arlas brandportefølje demonstrerede dog sin robusthed under ustabile forhold.

"2023 var et år, der bestod af to helt forskellige halvdele. I første halvår fortsatte forbrugerne med at vælge billigere produkter på grund af inflationen, og vi så vores volumendrevne omsætningsvækst for strategiske brands falde med 6,0 pct.. Vi kom dog meget stærkt igen i andet halvår af 2023 med en volumendrevet omsætningsvækst for strategiske brands på 4,1 pct," påpeger Peder Tuborgh.

Faldet i forbruget af mejeriprodukter i retailleddet fladede ud i løbet af året, da inflationen begyndte at lette, og lønningerne steg, og hen mod slutningen af året kunne vi konstatere, at forbruget af mejeriprodukter steg igen, hvilket resulterede i en flad udvikling i retailforbruget af mejeriprodukter for EU-regionen i 2023.

I 2023 nød Arla godt af en omsætningsfremgang for brandede produkter på 1,2 pct. til et rekordhøjt niveau på EUR 6.375 mio. (EUR 6.300 mio. i 2022) på grund af højere priser. Arla oplevede et underliggende fald i volumendrevet omsætningsvækst for brandede produkter på 0,7 pct., hvilket var bedre end forventet og betød, at virksomheden startede 2024 med positivt momentum.

Mere info

Læs hele Arlas pressemeddelelse om årsregnskabet her