Franske børn får for lidt kalk

Kostundersøgelse viser, at franske børns indtag af calcium er faldet markant fra 2010 til 2016. Næsten halvdelen af de 6-10-årige får mindre calcium end de officielle anbefalinger.

Børn
Calcium
Ernæring
Knogler
Kostanbefalinger
Franske børns kost er generelt set blevet mindre varieret gennem de seks år, som undersøgelsen dækker over. Fx spiser de markant færre grøntsager end tidligere, mens indtaget af pizza og tærte er steget tilsvarende. Hovedårsagen til det faldende calciumindtag er dog, at færre børn spiser mejeriprodukter til morgenmad. Den franske mønsterfamilie på billedet kunne således med fordel have tilbudt ungerne et glas mælk til frokosten (Foto: Colourbox)
Franske børns kost er generelt set blevet mindre varieret gennem de seks år, som undersøgelsen dækker over. Fx spiser de markant færre grøntsager end tidligere, mens indtaget af pizza og tærte er steget tilsvarende. Hovedårsagen til det faldende calciumindtag er dog, at færre børn spiser mejeriprodukter til morgenmad. Den franske mønsterfamilie på billedet kunne således med fordel have tilbudt ungerne et glas mælk til frokosten (Foto: Colourbox)

For nylig udkom et studie af franske børn kostvaner, som vakte en del opsigt i landets medier. Analysebureauet Credoc havde gennem interview med et repræsentativt udsnit af befolkningen kortlagt kostindtaget hos 3-5-årige og 6-10-årige børn i henholdsvis 2010, 2013 og 2016.

Konklusionen var klar: I løbet af kun seks år var børnenes indtag af calcium faldet så dramatisk, at hele 45 pct. af de 6-10-årige ikke fik dækket deres behov for det vigtige mineral. For de 3-5-årige var det ’kun’ 20 pct., der ikke fik calcium nok, men det skal hertil bemærkes, at stort set alle børn i denne gruppe fik dækket deres calciumbehov, da undersøgelsen startede i 2010; kun 4 pct. indtog dengang mindre end de anbefalede mængder.

Hovedårsagen til det faldende calciumindtag er ifølge analysen, at færre børn spiser mejeriprodukter til morgenmad. Samtidig viser det sig, at børnenes kost generelt set er blevet mindre varieret gennem de seks år, som undersøgelsen dækker over. Fx er børnenes indtag af grøntsager faldet markant, mens indtaget af pizza og tærte er steget tilsvarende.

”Vores kostvaner ændrer sig hurtigt i disse år”
”Det er bekymrende, at de franske børns kost i løbet af kun seks år er blevet mindre varieret og ernæringsmæssigt ringere. Hvordan det ser ud her i landet, ved vi desværre ikke så meget om, da vi mangler aktuelle data på området. Men uanset hvad, er der al mulig grund til at være opmærksom på om danske børn nu får de næringsstoffer, de har behov for,” lyder det i en kommentar til undersøgelsen fra Merete Myrup, Ernæringschef Mejeri i Landbrug & Fødevarer.

De mest aktuelle informationer om danske børns fødevareindtag er fra den seneste udgave af DTU Fødevareinstituttets ’Danskernes kostvaner’, som er baseret på data fra perioden 2011-13. Heri er der ikke registreret markante udsving i indtaget af vigtige næringsstoffer. DTU Fødevareinstituttet er i øjeblikket i gang med at indsamle data til en aktuel version af kostundersøgelsen.

”Man må håbe, at vi ikke kommer til at opleve en måltidstrend, der minder om den franske. Men vores kostvaner ændrer sig hurtigt i disse år. Det gælder for eksempel et vigtigt måltid som morgenmaden, der i mange familier let kommer under pres på grund travlhed,” siger Merete Myrup.

Vigtigt at opbygge knoglemasse
Ernæringschefen repræsenterer mejeribranchen og har derfor som udgangspunkt fokus på mejeriprodukternes placering i kosten. Men det er ikke den primære grund til hendes bekymring, understreger hun. ”Det er ekstremt vigtigt, at især børn får dækket deres calciumbehov. De er i gang med at vokse og opbygge den knoglestyrke, som de så at sige skal leve med resten af livet. Man kan få calcium gennem en række forskellige fødevarer, men mejeriprodukter er nu engang en af de bedste og mest effektive kilder i vores del af verden. Det er ikke mindst derfor at myndighederne anbefaler et dagligt indtag af mælkeprodukter” siger Merete Myrup.

Disclaimer: Det skal for ordens skyld bemærkes, at analysen af calciumindtaget er udført på vegne af den franske osteproducent Bel.

Læs mere:
Download en dansk oversættelse af den franske kostanalyse.

Den originale, franske kostanalyse

 

International mælkekonference sætter fokus på klima og sundhed

Der er behov for nytænkning, hvis fremtidens mejeribrug skal bidrage med løsninger til både den globale klimakrise og til de sundhedsmæssige udfordringer, som mange forbrugere står overfor.

Læs mere

Nyt værktøj skal hjælpe Arla-landmænd med at reducere klimabelastning

Arla Foods introducerer et initiativ, der skal tredoble hastigheden af gårdenes CO2-reduktioner over de næste 10 år og opbygge et af verdens største sæt af eksternt verificerede klimadata fra mælkeproduktion.

Læs mere

Massiv interesse for Mejeriernes Skolemælkslegat

430 skoler havde søgt om støtte til sjove og kreative projekter, der fremmer sundhed og fællesskab for eleverne.

Læs mere