En ganske særlig branche

Den danske mejeribranche er kendetegnet ved et usædvanligt stærkt sammenhold og netværk – det oplevede Alette Algreen-Ussing, som mødte branchen med helt friske øjne.

Branchen
Mejeri
Efter syv år som adm. direktør for Them Andelsmejeri tøver Alette Algreen-Ussing ikke med at kalde mejeribranchen ’helt unik’ på grund af såvel produktet som netværket og sammenholdet mellem mejerierne. (Fotos: Flemming Jeppesen)
Efter syv år som adm. direktør for Them Andelsmejeri tøver Alette Algreen-Ussing ikke med at kalde mejeribranchen ’helt unik’ på grund af såvel produktet som netværket og sammenholdet mellem mejerierne. (Fotos: Flemming Jeppesen)

Alette Algreen-Ussing var helt ny i mejeribranchen, da hun i 2011 blev ansat som adm. direktør for Them Andelsmejeri – en stilling hun nu forlader til fordel for posten som CEO for eksportselskabet Dairy of 1888, hvor hun bliver ansvarlig for mejeriets eksport til Asien.

De syv år har givet hende et grundigt kendskab til den danske mejeribranche, som hun ikke tøver med at kalde ’helt unik’ på grund af såvel produktet som netværket og sammenholdet mellem mejerierne. Hun mener dog også, at tiden måske er inde til at kigge på nogle af de grundlæggende principper i andelstanken.

I et interview i årsmagasinet ‘mejeriåret 2017-2018’ uddyber Alette Algreen-Ussing sine synspunkter, som der her bringes et uddrag af.

Hvad gør efter din mening mejeribranchen speciel?
"For det første er råvaren unik. Hvilke andre danske råvarer kan man med en enkel og skånsom proces samt et minimum af tilsætning forvandle til en mangfoldighed af produkter, som mejerivarerne jo er?

Derudover er samarbejdet og netværket i branchen noget helt særligt. På Them Andelsmejeri samarbejder vi med flere af vores kolleger, altså andre mejerier, primært på råvaredelen. Det unikke samarbejde kan vi først og fremmest takke de ’hvide folk’ for. De kender hinanden på kryds og tværs af mejerierne, fordi de har gået på skole eller kurser sammen.

Branchen gør også meget for at samle folk bl.a. til netværksmøder, Mejeribrugets Dag og International Food Contest, hvor vi har mulighed for at mødes og vedligeholde netværket, og der er stor vilje og lyst til at bakke op om disse arrangementer. Det er da i øvrigt også helt enestående, at man lader konkurrenter bedømme hinandens produkter til BGB bedømmelserne og International Food Contest.

Sammenholdet og dét, at vi har tillid til hinanden, betyder også, at vi kan flytte noget i fællesskab fx inden for forskning og uddannelse eller i forhold til myndighederne, hvor vi kan gå i konstruktiv dialog eksempelvis omkring anprisning af produkter.

Endelig er dansk mejeribrug noget helt særligt mht. fødevarekvalitet og -sikkerhed, sporbarhed, dyrevelfærd, bæredygtighed og innovation. Vi har al mulig grund til at være stolte af at være en del af denne branche, som skaber arbejdspladser, og som står for en stor del af Danmarks samlede eksport."

 
”Måske er det tiden, hvor vi i større grad skal erkende, at vi er underlagt markedskræfterne," siger Alette Algreen-Ussing.

Hvilke udfordringer står mejeribranchen overfor?
"Her, mere end 130 år efter andelsbevægelsens start, er det måske tiden, hvor vi skal reflektere over andelstanken og principperne bag.

Det gælder en af andelsbevægelsens grundtanker tilbage fra 1888, nemlig princippet om, at andelsmejerierne som udgangspunkt er forpligtiget til at aftage den mælk, andelshaverne producerer, uanset mængden. Samtidig handler det i sidste ende om at levere den bedste mælkepris, og det gør man ikke nødvendigvis, hvis der er for stort udbud af mælk i forhold til efterspørgslen.

Jeg kunne se en stor fordel i at flytte fokus fra kvantitet til kvalitet. I øvrigt er der hidtil ikke noget mejeri, som er lukket pga. for lidt mælk, men der er et par stykker som har kløjes i for meget. Så måske er det tiden, hvor vi i større grad skal erkende, at vi er underlagt markedskræfterne.

Det kunne også være, at man skulle overveje også at have eksterne folk i bestyrelserne på andelsmejerierne. Jeg ved, at de landmænd, som sidder i mejeriernes bestyrelser, er dygtige, men det kunne give nye vinkler, hvis vi også åbnede bestyrelserne for folk med viden fra andre brancher.

Udviklingen går stærkt, fx inden for digitalisering, og det samme er tilfældet med globaliseringen, så der er rigtig meget, man skal være ajour med."

Læs hele artiklen i årsmagasinet ‘mejeriåret 2017-2018' side 16-18 

Endnu en britisk mavepuster til mejerierne

Efter tirsdagens nej til May’s Brexit-aftale lever Danmarks 3,7 mia. kr. store mejerieksport til Storbritannien fortsat en usikker tilværelse.

Læs mere

Mejeriernes egne butikker giver uvurderlig forbrugerkontakt

22 af landets mejerier har deres egne udsalgssteder. Og det er et hit både hos kunderne og på mejerierne, som kan teste nye produkter henover disken. Nyeste skud på stammen er Mammen Mejeriernes ’Ost & Deli’, som fik en ’forrygende start’ i julemåneden.

Læs mere

Hold mælken og hovedet koldt

KRYSTALKUGLEN Frygt ikke for veganerbølgen, men kig selskaberne bag plantebaserede produkter i kortene og følg stoppet for aflivning af tyrekalve op med flere håndgribelige tiltag inden for dyrevelfærd og klima. Det er nogle af rådene til mejeribranchen fra to fremtidsforskere.

Læs mere