08. juli 2024

2 ud af 3 liter mælk i foodservice er økologisk

Økologiske mejeriprodukter fylder godt i salget af økologiske fødevarer til foodservice. Det viser nye tal for salget af økologiske fødevarer til foodservie i 2023.

Offentlige køkkener, kantiner, restauranter og andre storkøkkener køber i meget høj grad økologisk – og særligt for mælk gør det sig gældende. 62 procent af al mælk solgt til disse foodservice-kunder var således økologisk i 2023 (målt i volumen). Det svarer til at 2 ud af tre liter mælk er økologisk.

Det er tal, som glæder Ejvind Pedersen, chefkonsulent i Sektor Mejeri, Landbrug & Fødevarer, og så understreger tallene mejeriprodukternes rolle for at udbrede økologien og økologiske fødevarer i det hele taget.

Det er daginstitutioner, sygehuse og plejehjem, men også hoteller og restauranter med flere, som køber drikkemælken, som er den klart største vare inden for økologiske mejeriprodukter solgt til foodservice.

For de øvrige mejerikategorier udgør de økologiske varianter følgende andel af det totale salg inden for kategorien (i volumen):

·        Syrnede produkter (f.eks yoghurt og creme fraiche): 36 procent

·        Smør og fløde: 33 procent 

·        Ost: 11 procent 

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.  

 

Øko udgør 34 procent af omsætningen på mejeri

I 2023 blev der i alt solgt mejeriprodukter til foodservice for 2.512 mio. kr., hvoraf økologiske mejeriprodukter udgjorde 34 procent. Det er mere end dobbelt så høj en økologiandel, som for fødevaresalget til foodservice generelt. Her udgør økologien på tværs af varegrupper nemlig 14 procent.

De økologiske mejeriprodukters markedsandel fordelte sig i 2023 således målt på omsætning:

·        Mælkeprodukter, bortset fra syrnede: 57% markedsandel

·        Syrnede mælkeprodukter (f.eks. yoghurt): 39% markedsandel

·        Smør og fløde: 39% markedsandel

·        Ost: 18% markedsandel

”Det er ikke overraskende, at specielt de økologiske mejerivarer er populære i blandt andet kantinerne. Det er nogenlunde samme markedsandel, som vi ser i detailhandlen, hvor der også ofte vælges økologiske mælkeprodukter. For mig at se er det opbakning til økologiens tilgang til blandt andet dyrevelfærd, hvor alle køer skal på græs”, siger Ejvind Pedersen, Sektor Mejeri, Landbrug & Fødevarer.

Fra 2022 til 2023 steg salget af økologiske mejeriprodukter til foodservice med 9 procent, til i alt 844,4 mio. kr.