MicroGAM - Mælk og mikrobiota dysbiose i underernærede børn


Underernæring er fortsat en global udfordring, og den er skyld i over 40 % af dødeligheden blandt børn. På trods af forbedringer i kvaliteten af ernæring, er behandlingsresultaterne stadig lavere end forventet. Dette skyldes formodentlig, at dårlig tarmfunktion og tarmmikrobiota dysbiose har en stor indflydelse på adsorptionen og udnyttelsen af ernæringen. Diæt kan have en stor betydning for sammensætningen af tarmmikrobiotaen specielt hos spædbørn og unge børn. Der mangler imidlertid viden om mælkekomponenters betydning for denne reetablering af tarmmikrobiotaen hos underernærede børn.

Af: Grith Mortensen

MicroGAM-projektets formål er at undersøge effekten af mælkekomponenter på reetablering af tarmmikrobiotaen hos underernærerede børn. Forskellige mælkekomponenter vil blive undersøgt. Der vil blive analyseret afføringsprøver fra to ugandiske børnekohorter med svær og moderat underernæring, der i forvejen er indskrevet i to allerede finansierede projekter, MAGMAM og LARISAM. Prøverne vil blive analyseret og sammenholdt med relevante kontrolgrupper. Desuden undersøges, hvordan reetablering af tarmmikrobioaten er associeret med øget vækst. Alt i alt er det planen, at projektet skal afklare om - og hvordan - mælk kan bidrage til en bedre tarmmikrobioata hos underernærede børn og dermed fremme helbred og vækst.

Projekt: Januar 2019 - December 2021

Budget: 2.368.000 DKK 

Finansiering: Mejeribrugets ForskningsFond, Chinese Scholarship Council (CSC), egen finansiering ved Københavns Universitet

Projektleder: Benedikte Grenov

Institution: Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

Deltagere: Institut for Idræt og Ernæring Københavns Universitet, Institut for Fødevarevidenskab Københavns Universitet, Department of Paediatrics and Child Health, Markere University, Kampala, Uganda

Grith Mælk 1

Grith Mortensen

Chefkonsulent, Forskning & Fødevarer, Landbrug & Fødevarer/Skejby

Mobil: 40964114

E-mail: gmo@lf.dk