Udvikling af metodikker til rutinemæssig evaluering af smagsfejl i mælk

Projektets formål er at udvikle nye hurtigmetoder till rutinemæssig måling af smagsfejl i mælk.

Af: Grith Mortensen 

Projektet tager udgangspunkt i udvikling af nye hurtigmetoder til rutinemæssig måling af smagsfejl i mælk.

Traditionelt foretages vurdering af smagsfejl med sensorik på gårdniveau (i Sverige), mens man har forladt denne kontrolparameter i Danmark. Især med implementeringen af AMS har man konstateret et forhøjet antal frie fedtsyrer i råmælken, hvilket sandsynligvis kan resultere i forøget udbredelse af smagsfejl i mælk.

Projektet skal undersøge mulighederne for harmonisering af analysemetoder for smagsfejl i Danmark og Sverige (baseret på elektronisk næse-teknologi) og fedtsyregrad (baseret på ikke-destruktiv og hurtig infrarød spektroskopi i modsætning til den gængse ensidige IDF-metode, hvor der anvendes simpel titrering). Samtidigt foretages der regionale screeninger af udbredelsen af smagsfejl i de to lande.

Projektet er et samarbejde mellem Mejeribrugets ForskningsFond via Mejeriforeningen, Steins Laboratorium i Danmark og Sverige, Danmarks JordbrugsForskning og Svensk Mjölk.

Projekt: 1. December 2002 - 30. April 2004

Budget: 1.254.000 DKK 

Intern finansiering: Mælkeafgiftsfonden

Ekstern finansiering: Stiftelsen Lantbruksforskning

Projektleder: Jacob Holm Nielsen

Institution: Danmarks JordbrugsForskning, Afdeling for Råvarekvalitet

Læs mere om projektets resultater i slutrapporten 

Slutrapport nr. 2005-70

Grith Mælk 1

Grith Mortensen

Chefkonsulent, Branchesekretariat mejeri, Landbrug & Fødevarer/Skejby

Mobil: 40964114

E-mail: gmo@lf.dk