Højtryksbehandling af mælkeproteiner

Projektets formål var at tilvejebringe den teoretiske baggrund for at udnytte høje hydrostatiske tryk til modifikation af mælkeproteiners funktionelle egenskaber.

Af: Grith Mortensen 

Projektets formål var at udvikle metoder til at tilvejebringe den teoretiske baggrund for at udnytte høje hydrostatiske tryk til modifikation af mælkeproteiners funktionelle egenskaber, herunder evne til geldannelse og vandbinding og deres hydrolyserbarhed og nedbrydningsmønster.

For kaseiner ønskes trykeffekter for størrelsesfordeling og mineralsammensætning undersøgt med henblik på fremstilling af nye typer geler.

Projekt: 1. januar 2000 til 31. januar 2005

Budget: 5.484.840 DKK

Intern finansiering: Mælkeafgiftsfonden 

Ekstern finansiering: FØTEK 3

Projektleder: Leif Skibsted

Institution: KVL, Mejeri- og Levnedsmiddelinstituttet

Deltagere: Jes Christian Knudsen

 

 

Publikationer og præsentationer

Mælkeritidende (2002) 15.

International Dairy Journal 12 (2002) 791-803.

Rheology of stirred acidified skim milk gels with different particle interactions. Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects 274 (2006) 56-61.

Højtryksbehandling af mælkeproteiner. Mælkeritidende 24 (2005) 628-632.

Læs mere om projektets resultater i slutrapporten 

Slutrapport nr. 2005-69

Grith Mælk 1

Grith Mortensen

Chefkonsulent, Branchesekretariat mejeri, Landbrug & Fødevarer/Skejby

Mobil: 40964114

E-mail: gmo@lf.dk