Aroma i mælk - betydning af fodring, behandling og lagring af den rå mælk

Målet med projektet er at opnå viden om hvilke faktorer i primærproduktionen, der har indflydelse på mælkens aroma og smag.

Af: Grith Mortensen 

Fordring og behandling af mælken i primærproduktionen har gennem de seneste år ændret sig, og anvendelse af nye fodermidler, herunder tilpasning til økologisk mælkeproduktion, formodes at påvirke smag og aromaen af mælk.

Forskningen vil fokusere på:

  1. Direkte overførsel af aromastoffer fra foder til mælk.
  2. Foderkomponenter som precursors for aromakomponenter dannet i koen.
  3. Foderkomponenter som precursors for aromakomponenter dannet under lagring af mælk.
  4. Hvorledes mekanisk håndtering af mælk i primærproduktionen påvirker mælkens smag.

Projektet involverer udvikling af avancerede analysemetoder til bestemmelse af flygtige aromakomponenter i mælk samt sensorisk profilering af mælk fremstillet under forskellige foderstrategier og mælkebehandlingsmetoder.

Projekt: 1. Oktober 2000 - 31. December 2004 

Budget: 4.695.600 DKK

Intern finansiering: Mejerirationaliseringsfonden

Ekstern finansiering: FØTEK 3

Projektleder: Jacob Holm Nielsen 

Institution: Danmarks JordbrugsForskning - Afdeling for Råvarekvalitet

Deltagere: Forskningslektor Garmt B. Dijksterhuis

 

 

Publikationer og præsentationer

Mælkeritidende (2002) 10

Læs mere om projektets resultater i slutrapporten 

Slutrapport nr. 2005-67

Grith Mælk 1

Grith Mortensen

Chefkonsulent, Branchesekretariat mejeri, Landbrug & Fødevarer/Skejby

Mobil: 40964114

E-mail: gmo@lf.dk