Mikrobiologisk risikoklassificering af genindvundet og recirkuleret vand på mejerivirksomheder

Mejerivirksomheder ønsker i højere og højere grad at genanvende og recirkulere vand fra valle i produktionen. Dette har medført et behov for at risikovurdere genanvendelse af det genanvendte og recirkulerede vand med henblik på at kunne dokumentere, at en nyudviklet branchekode omkring brug af dette vand ikke kompromitterer fødevaresikkerheden. Genbrug af vand vil være give en stor miljømæssig og økonomisk besparelse.

Af: Grith Mortensen 

Målet med projektet er at risikovurdere genanvendelse af vand på danske mejerivirksomheder, som foreslås i en ny branchekode for mejerivirksomheder. Branchekoden skal give retningslinjer for mejerivirksomheders genindvinding og recirkulering af vand (herefter G/R vand) og anvisninger til, hvordan vandet kan anvendes i produktionen, uden at det kompromitterer fødevaresikkerheden. Nærværende projekt fokuserer på de mikrobiologiske aspekter af denne anvendelse.

Endvidere er det målet at kunne beskrive vækstmuligheden af patogener (sygdomsfremkaldende bakterier) ved opbevaring af G/R vand i tanke ved forskellige temperaturer. Dette kombineres med måling af fysisk-kemiske parametre, der kan benyttes som markørparametre, når virksomhederne skal afgøre, hvor lang tid vandet kan opbevares ved en given temperatur uden at der opstår kritisk vækst af patogener.

Projektet er delt op i tre arbejdspakker. I arbejdspakke 1 indsamles viden omkring kvaliteten af de forskellige typer af G/S vand, der findes på danske mejerier, og der laves en kortlægning af processer, hvor G/S vand potentielt kan indgå. I arbejdspakke 2 beskrives bakteriefloraen i G/R vand og i specifikke procestrin. Ud fra disse data etableres der i arbejdspakke 3 prædiktive computermodeller, der beskriver mulig vækst og overlevelse af (patogene) mikroorganismer i forskellige typer af G/R vand under proces og lagring samt i de processer/produkter, som G/R vandet skal bruges til. Modellerne skal anvendes til inddeling af G/R vand samt mejeriprocesser i risikoklasser, der tillader at bruge G/S vand til en given proces, hvis vandet har samme eller lavere risikoklasse. Projektets resultater vil kunne indgå som dokumentation i forbindelse med myndighedernes godkendelse af den nye branchekode.

Projekt: Januar 2015 - Juni 2019

Budget: 2.570.000 DKK

Finansiering: Mælkeafgiftsfonden, DTU, Miljøstyrelsens partnerskabsprojekt om ”Vandløse mejerier”

Projektleder: Søren Aabo 

Institution: Fødevareinstituttet, DTU

Deltagere: Tasja Buschhardt, Fødevareinstituttet, DTU
Claus Heggum, Chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer

 

 

Publikationer og præsentationer

Startartikel publiceret i Mælkeritidende:

Mælkeritidende 2015 nr. 24

Læs mere om projektets resultater i slutrapporten

Slutrapport nr. 2021-165

Grith Mælk 1

Grith Mortensen

Chefkonsulent, Branchesekretariat mejeri, Landbrug & Fødevarer/Skejby

Mobil: 40964114

E-mail: gmo@lf.dk