18. november 2021

Thise Mejeri fremrykker stop for soja i foderet

Det økologiske mejeris 75 andelshavere udfaser brugen af importeret soja i foderet til deres dyr pr. 1. oktober 2022. Det er et år tidligere end oprindeligt planlagt.

De danske mejerier er i fuld gang med den grønne omstilling. Det kommer der løbende eksempler på – fx i form af måling af klimatjek på gårde og genbrug af overskudsvarme fra osteproduktion – og nu tager Thise Mejeri et nyt skridt i opgaven med at reducere klimaaftrykket.
Det økologiske mejeris 75 andelshavere har i fællesskab vedtaget at ophøre med at bruge soja i foderet til deres køer, ungdyr og kalve pr. 1. oktober 2022 – et år tidligere end planlagt.
”Det haster med at mindske dansk landbrugs udledning af klimagasser, og i Thise tager vi gerne vores del af ansvaret med denne udfordring. Derfor er vi stolte over, at vores andelshavere efter en koncentreret indsats er blevet i stand til at rykke overgangen til sojafri fodring et år frem. Det vidner om deres stærke engagement i mejeriets bæredygtighedsstrategi,” siger Poul Pedersen, direktør for Thise Mejeri.

Skader biodiversitet og klima
Soja dyrkes hovedsageligt på arealer, hvor der tidligere var regnskov eller andre naturlige økosystemer. En stigende global efterspørgsel efter den proteinholdige afgrøde medvirker til, at der ryddes mere skov og natur end nogensinde før til skade for biodiversitet og klima.
”Den negative udvikling vil vi gerne yde vores til at vende,” siger Poul Pedersen.

Positive erfaringer
Andelshavernes beslutning om at fremrykke sojastoppet er taget efter en evaluering af Thise et år gamle pilotprojekt om ’Ophør af soja og overgang til dansk produceret foder med virkning fra d. 1. oktober 2023’.
Siden begyndelsen af i år har 32 af Thises andelshavere deltaget i projektet. I samarbejde med fodrings- og planteavlskonsulenter har de deltaget i staldskoler om reduktion af eller helt ophør med brug af soja i foderet.
”Erfaringerne fra de enkelte gårde har været meget positive og har medvirket til, at vi tør rykke overgangen til den sojafri fodring med et år,” siger Poul Pedersen.
Af hensyn til sikkerheden for foderforsyningen er det besluttet, at det foder, som Thises mælkeleverandører eventuelt indkøber, ikke nødvendigvis skal være dansk, men af europæisk oprindelse.