28. maj 2024

Penge fra Skolemælkslegatet vækker jubel på 41 skoler og SFO’er

Fælles morgenmad for de ældste klasser og en læse- og brætspilscafé på tværs af årgange er blandt de tiltag, som får midler fra Skolemælks seneste legatuddeling fra en pulje på 180.000 kr.  

Morgenmad på skolen til de ældste elever, som kommer sultne i skole. En læse- og brætspilscafé. Discgolf. Sommerlejr. Motionsdag. En køkkenhave, hvis frugter og grøntsager skal bruges i madlavningstimerne. Det er eksempler på, hvad elever på 41 skoler og SFO’er kan glæde sig til takket være tilskud fra Skolemælkslegatet, som Mejeriernes Skolemælksordning står bag.

I alt var der 699 ansøgere til en pulje på 180.000 kr. ved forårets legatuddeling. Hos Mejeriernes Skolemælksordning glæder senior marketing manager, Rasmus Flade Nielsen, sig over den store interesse for Skolemælkslegatet:

”Det viser, at legatet har sin berettigelse. Selvom vi ikke kan glæde alle, er det meget tilfredsstillende at kunne støtte en bred vifte af spændende tiltag, der bidrager til sundhed, trivsel og fællesskab til gavn for rigtig mange skolebørn.”

Havregryn med mælk på Snedsted Skole

En af legatmodtagerne er Snedsted Skole, som fik 5.000 kr. Dermed kan succesfuld morgenmadsordning for skolens ældste elever fortsætte langt ind i 2025, siger skoleleder Lisbeth Have:

”Ordningen blev iværksat af elevrådet, som siden januar har stået for at have havregryn, cornflakes og mælk klar til eleverne i 7.-9. klasse. Mange af dem bor op til en time fra skolen og når ikke at spise, inden de tager bussen. Vi kan se, hvor godt det gør at stille sulten med en skål havregryn med mælk. Det giver energi til skoledagen. Og når man ikke er sulten, er man mere koncentreret og rolig. Desuden har eleverne et hyggeligt fællesskab, mens de spiser.”

Behov for midler til aktiviteter

Ansøgningerne om legater bærer præg af, at skolerne mangler midler til aktiviteter, og derfor er Skolemælksordningen glad for at kunne bidrage til projekter, som skolerne ikke har penge til.

”Det store antal ansøgere viser, at skolerne ikke har så meget råderum. Derfor er vi glade for, at lærere, elevråd og skolebestyrelser rækker ud til os. Vi har igen i år fået ansøgninger, som virkelig tager udgangspunkt i lokale behov og muligheder, og vi håber, at legaterne er med til at skabe trivsel og fællesskab og styrke sundheden hos eleverne,” siger senior marketing manager Rasmus Flade Nielsen og tilføjer:

”I den forbindelse skal lærere, pædagoger, elevråd og forældreråd have stor ros for at yde en ekstra indsats for elevernes skyld. Det vidner om et stort engagement.”

Brændende ønske blev opfyldt

Et eksempel på den ihærdighed, som legatmodtagerne lægger i deres projekter, er lærer Lise Juul Therkelsens etablering af en læse- og brætspilscafé på Munkebjergskolen i Odense.

”Det er mit brændende ønske, at cafeen bliver et mødested med plads til ro og hyggesnak over et spil med en – måske ny – kammerat. Desuden kan cafeen være et pausested for de børn, som ikke trives i skolegården. På de to første åbningsdage efter skoletid skete der præcis, hvad jeg drømte om. At elever fra 9. klasser spillede med nogen fra 5. klasse, og at drenge og piger, som ellers ikke taler sammen, hyggesnakkede og fulgtes hjem. Det var vidunderligt at se,” fortæller Lise Juul Therkelsen.

Hun har indrettet cafeen i et tomt klasseværelse med genbrugsbøger, -spil og -møbler, bager boller og kage til cafégæsterne og bruger megen fritid på projektet.

”Men jeg har nul kroner at etablere mig for. Jeg er sikker på, at nye spil vil give flere elever lyst til at hænge ud i cafeen sammen og vil gerne udvide åbningstiden til to gange om ugen. Derfor ansøgte jeg om – og fik heldigvis – midler hos Skolemælksordningen,” siger Lise Juul Therkelsen.

Den næste uddeling af midler fra Skolemælkslegatet finder sted i efteråret.

 

FAKTA om Skolemælkslegatet

  • Gives til formål, der fremmer sundhed, bevægelse, fællesskab og trivsel.
  • Uddeles to gange om året – forår og efterår.
  • Hver ansøger kan søge om op til 5.000 kr. til et projekt.
  • Ved den seneste legatuddeling blev der uddelt mellem 1.000 og 5.000 kr. til de udvalgte ansøgere.
  • Legatet kan søges af lærere, elevråd, pædagoger og forældreråd fra alle skoler, som er medlem af skolemælksordningen.
  • Cirka 1.100 skoler er med i Mejeriernes Skolemælksordning, og aktuelt får ca. 60.000 børn skolemælk gennem ordningen.
  • Mejeriernes Skolemælksordning består af: Thise Mejeri, Arla, Naturmælk og Øllingegaard.

Se navnene på de 41 skoler/SFO'er, som modtog Skolemælkslegatet i den seneste uddeling, HER