Mejerieksporten til Kina satte rekord

Der blev i 2016 eksporteret danske mejeriprodukter for næsten 18 mia. kr. – en stigning på over en mia. kr. i forhold til året før. Især Kina bidrog til stigningen.

Branchen
Eksport
Økonomi
Den kinesiske andel af den danske mejerieksport er i løbet af de sidste 10 år vokset fra knap en pct. til knap syv pct.

De danske mejerier og mejerieksportører hentede i 2016 17,935 mia. kr. hjem til Danmark, hvilket er 1,1 mia. kr. mere end i både 2015 og 2014.

Især ét land springer i øjnene, når man ser på eksportværdien til de enkelte lande, og det er Kina. I 2016 satte eksporten hertil rekord med 1,187 mia. kr., hvilket er en forøgelse på 46 pct. i forhold til 2015, og siden 2006 er eksporten til landet tidoblet, idet den på daværende tidspunkt kun udgjorde 114 mio. kr.

Tyskland fortsat suveræn
Eksporten har til langt de fleste lande været opadgående, og på det suverænt største marked, Tyskland, er eksporten øget fra 2,98 mia. kr. i 2015 til 3,25 mia. kr. i 2016.

Ud over Tyskland er Sverige (2,12 mia. kr.) og Storbritannien (1,92 mia. kr.) fortsat de største importører af danske mejeriprodukter, mens Kina nu placerer sig på en sikker fjerdeplads. Herefter er der yderligere et stort spring ned til nummer fem og seks: Holland med 746 mio. kr. og Finland med 725 mio. kr.

Sydkorea stod i 2016 for den største procentvise stigning på 155 pct., hvilket dog var fra et relativt lavt niveau, og eksporten til landet udgjorde således ’kun’ 230 mio.kr.

Højere priser og mere mælk
Årsagen til stigningen i eksportværdien er ifølge chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer, Niels Ole Nielsen, først og fremmest stigende priser og mere mælk.

”I anden halvdel af 2016 oplevede vi et opsving i priserne, og mælkeindvejningen steg i løbet af året med knap 2 pct. Det betød ekstra 100 mio. kg mælk, der alle er blevet eksporteret, da forbruget af mejeriprodukter på hjemmemarkedet stort set er uændret. Alt i alt var det med til at øge den samlede eksportværdi af mejeriprodukter,” konstaterer Niels Ole Nielsen.

Det skal understreges, at eksporten af blandingsprodukter, som blandt andet omfatter smør og ost tilsat vegetabilsk olie, ikke indgår i tallene.

Tallene stammer fra Mejeristatistikken for 2016, der netop er udkommet. Statistikken kan findes på Landbrug & Fødevarers hjemmeside.

Nye tal om mejeribranchen

Hvor mange ton ost eksporterede Danmark sidste år? Er importen af yoghurt stigende? Få svarene i en helt ny udgave af den klassiske ’Mejeristatistik’.

Læs mere

Oste forvandles i kalkgruben

Thise Mejeri lader nogle af deres oste ’gå under jorden’ – nærmere bestemt i Hjerm Kalkgrube – når de skal lagre. Opholdet giver ostene en helt anden smag og konsistens, end de ville have fået på et normalt lager.

Læs mere

Kvægbruget møder veloplagt kommissær i Bruxelles

Formanden for Landbrug & Fødevarer Kvæg, Christian Lund, og formanden for Mejeriforeningen, Steen Nørgaard Madsen, mødtes tirsdag aften med EU's landbrugskommissær Phil Hogan i Bruxelles for at drøfte forslaget til CAP 2020 og markedssituationen.

Læs mere