Tættere samarbejde skal sikre en bæredygtig fremtid for den europæiske mejerisektor

En ny uafhængig rapport analyserer både muligheder og udfordringer i hele den europæiske mejerisektors værdikæde. Rapporten, der er bestilt af Arla Foods, peger på konkrete handlinger, der skal iværksættes for at sikre en bæredygtig fremtid for sektoren. 

Bæredygtighed
Arla
Branchen
Mælkeproducenter
Hvis mælkeproducenter og mejerier overalt i hele Europa fortsat skal blive bedre til at levere bæredygtig mælk, er det nødvendigt med et tæt samarbejde mellem mejerisektoren, politikere, myndigheder og interessegrupper, fastslår ny rapport.
Hvis mælkeproducenter og mejerier overalt i hele Europa fortsat skal blive bedre til at levere bæredygtig mælk, er det nødvendigt med et tæt samarbejde mellem mejerisektoren, politikere, myndigheder og interessegrupper, fastslår ny rapport.

Der er brug for et endnu tættere samarbejde mellem mejerisektoren, politikere, myndigheder og interessegrupper, hvis den europæiske mejerisektor skal fortsætte udviklingen mod mere og mere bæredygtighed.

Det fastslår en ny rapport, der er udarbejdet af Instituttet for Europæisk miljøpolitik (IEEP), som Arla Foods har bestilt. Rapporten peger også på, at det er nødvendigt at finde en rimelig balance mellem sektorens økonomiske, miljømæssige og sociale aspekter for at sikre en bæredygtig fremtid.

"Rapporten anbefaler, at vi går sammen som sektor og arbejder tæt sammen med myndigheder, interessegrupper og forbrugere. Jeg er sikker på, at vi kan opnå dette, og jeg ved, at Arla Foods vil gøre sit for, at det kan lade sig gøre. Som landmandsejet selskab føler vi et stort ansvar for at gå forrest i mejerisektoren og etablere de nødvendige partnerskaber," siger Peder Tuborgh, adm. direktør i Arla Foods.

Vigtigt med partnerskaber
Rapporten beskriver eksempler på, at den europæiske mejerisektor allerede arbejder med økonomi, miljø og sociale aspekter, og at mange mælkeproducenter leverer fødevarer til forbrugerne, som både er af høj kvalitet og produceret på en bæredygtig måde. Men hvis hele mejerisektoren skal bevæge sig i denne retning, er det nødvendigt at understøtte partnerskaber og berørte parter i sektoren i hele overgangsperioden, og at der skabes incitamenter til at deltage i forandringerne.

"Vi ønskede en ærlig og realistisk vurdering af den europæiske mejerisektor, og det var vigtigt for os, at analysen blev foretaget af en uafhængig tredjepart. I rapporten redegøres der klart for udfordringerne. Det er imidlertid også tydeligt, at mejerisektoren giver meget tilbage til Europa. Vi er nødt til at tage højde for alle disse elementer af mejerisektorens betydning, når vi skal pege på den rette vej til at opretholde og udvikle en økonomisk stabil europæisk mejerisektor, der aktivt tager del i at skabe en bæredygtig fremtid," siger Peder Tuborgh.

Rapporten og dens anbefalinger vil blive fremlagt i dag af IEEP ved et arrangement i Bruxelles, som Arla er vært for.

FAKTA
Anbefalinger i rapporten

Et behov for, at mejerisektoren fortsætter den stadig hurtigere udvikling mod CO2-neutral produktion og samtidig hæver standarderne for dyrevelfærd og gennemsigtighed i produktionen.

Et behov for, at reformen af den fælles landbrugspolitik støtter landmænd i omstillingen til større bæredygtighed og samtidig øger kvaliteten og værdien af de produkter, der leveres, navnlig ved at tilskynde til positive forandringer i stedet for at straffe.

Et behov for fælles spilleregler i EU, når det gælder dyrevelfærdsstandarder, mærkning af fødevarer og en klar definition af, hvad bæredygtig kost er, så forbrugerne får mulighed for at træffe beslutninger og foretage sammenligninger af fødevarer på et mere informeret grundlag.

Et behov for at udvikle metoder, der kan få nye unge landmænd til at etablere sig, så disse kan tilføre sektoren nye færdigheder, idéer og tilgange.

Læs rapporten på Arlas hjemmeside

Mejerier: Fokus på omstilling og smittefri ansatte

I takt med at landets kantiner og restauranter er lukket ned, har mejerierne haft travlt med at omstille produktionen til et øget salg i detailbutikkerne. Den største udfordring lige nu er dog at skærme de ansatte mod at blive smittet med Corana-virus.

Læs mere

Skal vi droppe mælken for at redde klimaet?

Plantebaseret kost har umiddelbart en lavere klimabelastning end animalske fødevarer som mælk og ost. Betyder det, at der ikke er plads til mejeriprodukter i en klimavenlig kost? Overhovedet ikke. Det handler om at finde den bæredygtige balance mellem de forskellige typer fødevarer.

Læs mere

VM-guld til to danske oste

Danablu 60+ fra Bornholms Andelsmejeri og Pikant 60+ fra Birkum Ost snuppede førstepladserne i to af kategorierne ved verdensmesterskabet i ost i USA. Her blev det også til fire anden- og tre danske tredjepladser.

Læs mere