International mælkekonference sætter fokus på klima og sundhed

Der er behov for nytænkning, hvis fremtidens mejeribrug skal bidrage med løsninger til både den globale klimakrise og til de sundhedsmæssige udfordringer, som mange forbrugere står overfor.

Branchen
Forskning
Mælkeproduktion
Klima
Bæredygtighed
Sundhed
Græs kan på flere måder bidrage til at mindske mælkeproduktionens klimabelastning.
Græs kan på flere måder bidrage til at mindske mælkeproduktionens klimabelastning.

Forskere fra hele verden mødes i denne uge i Aarhus til ’International Symposium on Milk Genomics and Human Health’. Her vil de præsentere og diskutere den nyeste viden på mælkeområdet, og der vil især være fokus på sundhed, bæredygtighed og klima. Symposiet er arrangeret i et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Arla Foods, Arla Foods Ingredients og Mejeriforeningen.

Græs kan bidrage til løsningen 
På symposiet kan deltagerne bl.a. møde seniorforsker Troels Kristensen fra Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet, som tager fat på en af hovedudfordringerne for mælkeproduktionen, nemlig det store arealforbrug.

En af mulighederne for at reducere både arealforbruget og klimabelastningen er ved dyrke mere græs i forhold til andre afgrøder. Det skyldes, at græs giver et større udbytte af både protein og energi i forhold til etårige afgrøder som f.eks. korn og majs, og dermed reduceres arealbehovet. Samtidig bidrager dyrkning af vedvarende græs til opbygning af jordens kulstofindhold, og dermed reduceres nettoudledningen af klimagasser fra mælkeproduktionen.

Troels Kristensen vil desuden belyse forskellige strategier til at reducere køernes udledning af metan, som er den væsentligste årsag til kvægbrugets klimabelastning.

Betydning for mælkens kvalitet
I en række forskningsprojekter undersøges mulighederne for omlægning til en mere klimavenlig drift og for at avle køer, som udleder mindre metan. I den forbindelse er det vigtigt at forstå samspillet mellem driftsstrategier, køernes genetik, vommens mikroorganismer og mælkens sammensætning. Det forklarer en anden af symposiets oplægsholdere, lektor Nina Aagaard Poulsen fra Institut for Fødevarer ved Aarhus Universitet.

”Når fodersammensætningen, genetikken og driften ændres, så kan mælkens sammensætning og funktionelle egenskaber også ændre sig. Med de nye muligheder og tiltag er det vigtigt, at vi også har mælkens kvalitet for øje og sikrer, at der ikke sker betydelige ændringer i kvaliteten og de funktionelle egenskaber,” siger Nina Aagaard Poulsen.

Fakta om IMCG
International Symposium on Milk Genomics and Human Health holdes i regi af den videnskabelige sammenslutning ’International Milk Genomics Consortium’.
Formålet med det årlige møde er at samle internationale eksperter inden for ernæring, genetik, bioinformatik og fødevarer for at diskutere og dele forskningsresultater med relation til mælk og sundhed.

’Frisk, dansk mælk smager bare bedre’

Postevand, rugbrød og mælk er de tre ting, danskerne savner mest, når de tager på ferie i udlandet. En madhistoriker forklarer, hvorfor det særligt er mælk og rugbrød, vi har svært ved at undvære.

Læs mere

Mejeribranchen tog et kik ind i en plantebaseret fremtid

Under overskriften ’Mejeriernes muligheder i den grønne bølge’ præsenterede Mejeribrugets Dag en række forskellige vinkler på mejeribrugets placering i et fødevaremarked i hastig forandring.

Læs mere

Danske unge køber mindre ost

Selv om danske unge er glade for ost, spiser de 19-29-årige mindre ost i dag end for fem år siden. Det skyldes især manglende viden om ostens anvendelsesmuligheder, og det vil Arla nu ændre på med en ny, stor kampagne.

Læs mere