Interessetilkendegivelser

Mejeribrugets ForskningsFond indkalder normalt interessetilkendegivelser en gang om året. Næste frist er den 26. november 2020. 


Call

Normalt vil ansøgningsfristen være sidst på året eller først i det nye år. Call annonceres under nyheder og sendes ligeledes ud til dem, der ønsker det. Kontakt sekretariatet, hvis du er interesseret i at modtage callet, når det annonceres.

De indkomne interessetilkendegivelser behandles af bestyrelsen, og ansøgerne får normalt svar på deres ansøgninger 2-3 måneder efter, at ansøgningsfristen er udløbet.

Den næste ansøgningsfrist er torsdag d. 26. november 2020. Klik her for en dansk og engelsk beskrivelse af ansøgningsprocedurer og fondens indsatsområder samt ansøgningsskemaet på dansk og engelsk. Der er separate budgetskemaer - se her for dansk og engelsk budgetskema.

 

Projekter der er igangsat under MFF i sidste runde

For at give en ide, om hvad det er for projekter, som MFFs bestyrelse tidligere har sagt ”ja” til, så kan listen over fagligt prioriterede projekter ses herunder.

I januar 2020 evaluerede MFF-bestyrelsen 31 interessetilkendegivelser, og bestyrelsen prioriterede følgende projekter:

Nina Aagaard Poulsen, Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet: Climate Milk - Effekt af metan-reducerede tilsætningsstoffer i foderet på mælkens kvalitet og funktionalitet
Formål: At undersøge effekten af tilsætningsstoffer såsom 3-NOP (3-nitro-oxy-propanol) og nitrat på mælkens sammensætning og forarbejdningskvalitet samt en eventuel overførsel af disse enten direkte eller i modificeret form til mælken. Disse stoffer er dokumenteret til at reducere koens metanproduktion, og dermed nedsætte dens klimaaftryk.

Marianne Hammershøj, Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet: SYSPOR – Kontrol af syreresistente sporedannere i syrnede, ikke-kølede mejeriprodukter
Formål: At opnå viden om den mest optimale varmebehandling og formulering af ikke-kølede, syrnede mejeriprodukter i forhold til at styre væksten af syreresistente sporedannere.

Milena Corredig, Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet: PROFLEX – Strukturel design af fødevaremodellerfor en flexitarkost
Formål: At opnå forståelse af, hvordan strukturdannelsen sker i multifase fødevarematricer (fx emulsioner), som indeholder både mælkeproteiner og plante-proteiner samt fedtstoffer under realistiske forhold.

Lilia Ahrné, Institut for Fødevarevidenskab, Københavns Universitet: ProCalcium – Calciums re-fordeling i ostemælk under forarbejdning
Formål: At forstå hvordan calcium-dynamikkerne ændres under processering, og hvilken betydning det har for bl.a. udbytte, tekstur og funktionalitet.

Pimlapas Leekitcharoenphon, Fødevareinstituttet, DTU: Bedre fødevaresikkerhed med helgenomsekventering og maskinlæring
Formål: At udvikle et analyseværktøj, der kan reducere omkostninger og analysetider samt sikre en bedre risikovurdering end tidligere i relation til L. monocytogenes. Kan efterfølgende udbredes til detektion af andre patogener.

Hanne C. Bertram, Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet: MÆSTRA – Øget optag af mælkecalcium ved strategisk fødevaredesign
Formål: At klarlægge om en kombination af mælkecalcium, laktose og fermenterbare kostfibre i samme matrice eller en fermenteret matrice kan forbedre optagelsen af calcium. Projektet kan være med til at konsolidere mejeriprodukters rolle i kosten og bane vej for udvikling af skræddersyede produkter rettet mod bedre knoglesundhed.

Lea Sletting Jakobsen, DTU Fødevareinstituttet: RBDAIRY – Helhedsvurdering af sundhedseffekterne af mejeriprodukter i danskernes kost
Formål: At beregne mejeriprodukters indflydelse på folkesundheden i Danmark. I praksis foretages kvantitative vurderinger, hvor der indgår videnskabeligt dokumenterede positive og negative helbredseffekter af mejeriprodukter i forskellige alders- og befolkningsgrupper. Indflydelsen på folkesundheden vil blive udtrykt i helbredsjusterede leveår (disability-adjusted life years, DALYs).

Thure Krarup, Institut for Endokrinologi, Københavns Universitetshospital-Bispebjerg: Cut DM måltidskassestudiet – Reduktion af kulhydrat i diabeteskosten
Formål: At afdække virkningen af længerevarende kulhydratreduktion på sygdomsmarkører relateret til type 2 diabetes (T2D). Forskerne har tidligere vist, at en kost med lavt kulhydratindhold og højt proteinindhold reducerer blodsukkeret ved T2D inden for 6 uger, men effekten af længerevarende kulhydratreduktion er stadig omdiskuteret.

Mark Manary, School of Medicine, Washington University, Missouri: Vallens kraft
Formål: At undersøge, om det er muligt at benytte et ernæringsmæssigt bedre og billigere alternativ til den terapeutiske mad, der i dag bruges til folk, der lider af svær akut underernæring (SAM). De nye formuleringer indeholder vallepermeat sammen med lokalt dyrket havre og majs, og har en bedre ernæringsmæssig sammensætning samtidigt med at de er billigere.

 

For mere information om alle aktuelle projekter under Mejeribrugets ForskningsFond, se Igangværende projekter:

Igangværende projekter

GMO (002)

Grith Mortensen

Chefkonsulent, Forskning & Fødevarer, Landbrug & Fødevarer/Skejby

Direkte: 33394665

Mobil: 40964114

E-mail: gmo@lf.dk