RBDairy - Helhedsvurdering af sundhedseffekterne af mejeriprodukter i danskernes kost


Mejeriprodukter har i mange år været en integreret del af den danske kost. Dog er indtaget af mejeriprodukter de seneste år faldet, og flere mælkefrie alternativer dukker op i de danske supermarkeder. Denne trend kan tænkes at fortsætte i lyset af bæredygtigheds- og klimadagsordenen. Men hvad betyder det faldende indtag af mejeriprodukter for danskernes sundhed, og vil erstatning med andre fødevarer have en positiv eller negativ betydning på  folkesundheden?

Af: Grith Mortensen

RBDairy-projektets formål er at beregne mejeriprodukters indflydelse på folkesundheden i Danmark. For at skabe dokumentation, der kan indgå i ernæringsmæssige anbefalinger og understøtte forbrugervaner, foretages der kvantitative vurderinger af relevante scenarier af danskernes indtag af mejeriprodukter. I vurderingerne indgår videnskabeligt dokumenterede både positive og negative helbredseffekter forbundet med indtag af mejeriprodukter.

Indflydelsen på folkesundheden vil blive udtrykt i helbredsjusterede leveår (disability-adjusted life years, DA-LYs), der er et udtryk for hvor mange sunde leveår der vindes eller tabes, som følge af en ændring i indtaget af en fødevare, i dette tilfælde mejeriprodukter. Projektet bygger på en gennemgang af den videnskabelige litteratur samt matematisk modellering af data udtrukket deraf, kostindtagsdata og data fra sygdomsregistre.

Projekt: August 2020 - Juli 2022

Budget: 1.578.155 DKK

Finansiering: Mælkeafgiftsfonden, Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Projektleder: Lea Sletting Jakobsen

Institution: Fødevareinstituttet, DTU

Grith Mælk 1

Grith Mortensen

Chefkonsulent, Forskning & Fødevarer, Landbrug & Fødevarer/Skejby

Mobil: 40964114

E-mail: gmo@lf.dk