Ernæringsmæssige effekter ved mælkefedt i mælkeerstatninger

Mælkefedt er det primære energisubstrat for nyfødte pattedyr, samtidig med at det indeholder vigtige komponenter for organernes udvikling og funktion. I mælkeerstatninger til spædbørn erstattes mælkefedt imidlertid delvist med vegetabilske olier. Dette gøres til dels grundet formodede ernæringsmæssige fordele og til dels af teknologiske og lovgivningsmæssige årsager.

Delvis brug af mælkefedt kan potentielt være bedre end udelukkende vegetabilsk fedt, idet det er blevet påvist, at mælkefedt kan forbedre metabolisme, immunitet og hjernefunktion. Der er derfor et behov for en bedre forståelse af fordele og ulemper ved tilsætning af mælkefedt i modermælkserstatninger, herunder virkning på fordøjelighed, immunitet samt hjernefunktion.

Af: Grith Mortensen

Projektets overordnede formål er at afklare potentielle fordele ved at øge indholdet af mælkefedt i mælkeerstatninger og mælkefedtets rolle for udviklingen af hjernen, immunforsvaret og tarmsystemet.

I projektet benyttes en meget følsom grisemodel for bedre at beskrive de formodede fordele ved mælkefedt. Først undersøges tarmfordøjelighed og fedtsyreabsorption fra mælkefedt i forhold til vegetabilske olier. Humant mælkefedt isoleres fra donormælk og anvendes som en vigtig referencegruppe. I den sidste del af projektet gennemføres et større studie på grise til at vurdere virkningerne af bovint, humant og vegetabilsk fedt på tarm-, immunitets- og hjerneparametre. Projektets overordnede formål er at dokumentere virkningen af at tilsætte hhv. bovint og vegetabilsk fedt til modermælkserstatninger sammenholdt med human mælk.

Projekt: Januar 2020 - December 2022

Budget: 5.053.333 DKK

Finansiering: Mælkeafgiftsfonden, Novo Nordisk Fonden, Frie Forskningsråd, Millie Foods, egenfinansiering Københavns Universitet

Projektleder: Thomas Thymann

Institution: Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, Københavns Universitet

Deltagere: Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, Københavns Universitet
Institut for Biokemi og Molekylærbiologi, Syddansk Universitet
Rigshospitalet
National Human Milk Bank, NL

 

Publikationer og præsentationer

Startartikel om projektet udgivet i Mælkeritidende:

Mælkeritidende 2021 nr. 2

Grith Mælk 1

Grith Mortensen

Chefkonsulent, Forskning & Fødevarer, Landbrug & Fødevarer/Skejby

Mobil: 40964114

E-mail: gmo@lf.dk