MicroLink - Forudsigelse af mikrobiologiske enzymers indflydelse på holdbarhed og kvalitet vha. omics-teknologier


Et af de væsentligste kvalitetsproblemer i UHT-mælk (mælk, der er blevet varmebehandlet ved høj temperatur i kort tid) kan føres tilbage til proteolytisk aktivitet af enzymer, der stammer fra koens celler eller fra vækst af kuldetålende (psykrotrofe) bakterier. Bakterierne overlever ikke varmebehandlingen, men det gør deres enzymer, som efterfølgende reducerer produkternes holdbarhed og kvalitet, og ultimativt fører til produktspild og tab af markedsandele – på især eksportmarkeder.

Af: Grith Mortensen 

Projektet vil relatere enzymaktiviteter, som overlever varmebehandlingen, til den målbare kvalitetsforringelse af UHT-mælk pga. forudgående tilstedeværelse ad mikroorganismer, som imidlertid ikke overlever varmebehandlingen og derfor ikke kan detekteres med traditionelle mikrobiologiske analyser. Projektet leverer viden baseret på anvendelse af omics-teknologier til at belyse kvalitetsødelæggelse i UHT-mælk som resultat af mikrobiel kontaminering. Sigtet er at etablere værktøjer til tidlig diagnose af problem-batches, således at denne mælk ikke bruges til produktion af langtidsholdbare UHT-produkter.

Projekt: Januar 2019 - December 2021

Budget: 4.660.320 DKK

Finansiering: Mælkeafgiftsfonden, egen finansiering fra deltagende parter

Projektleder: Lotte Bach Larsen

Institution: Institution for Fødevarer, Aarhus Universitet

Deltagere: Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet, Fødevareinstituttet, DTU, Arla Foods

 

Publikationer og præsentationer 

Startartikel om projektet publiceret i Mælkeritidende:

Mælkeritidende 2021 nr. 9


Internal project meetings 26.9.2019, 4.12.2019, 29.1.2020, 3.4.2020, 13.5.2020 + supervisor meetings and meetings in connection with the IFD application in Autumn 2020.

Project presentation by Wiking & Toro (2020) at DDRF steering group meeting in Technology and Microbiology group, Autumn 2020, online.

Louise Almer (2021). Detection of the aprX gene in UHT milk using genomic amplification. Technical University of Denmark, Kgs. Lyngby, Denmark (M.Sc. thesis).

Grith Mælk 1

Grith Mortensen

Chefkonsulent, Forskning & Fødevarer, Landbrug & Fødevarer/Skejby

Mobil: 40964114

E-mail: gmo@lf.dk