Skånsom procesteknologi til fremstilling af mælkeproteinbaserede specialingredienser

Projektets formål er at undersøge, hvordan kombinationer af varme- og væsketryk påvirker forskellige mælkeproteiner, primært valleproteiner (Whey Protein Concentrate og Whey Protein isolate) og ernæringsmæssigt interessante proteinfragmenter. Dette gøres på grundvidenskabeligt niveau, hvormed projektet kan opstille retningslinier for pilot- og fuldskalaprocesmetoder til skånsom behandling.

Af: Grith Mortensen 

En betydelig del af dansk mejeribrugs eksport udgøres af mælkepulver/ ingredienser, herunder en hel række produkter af oprensede mælkeproteiner. Ved oprensning og produktion af specialingredienser ud fra mælkeproteiner indgår forskellige trin såsom opkoncentrering, filtrering og varmebehandling. Varmebehandling er nødvendig for at sikre tilfredsstillende mikrobiologisk kvalitet af slutproduktet.

Varmebehandlingen kan imidlertid forårsage utilsigtet ødelæggelse af mælkeproteiner, som dermed ofte får ringere teknologiske egenskaber.

Projektet tager udgangspunkt i eksisterende produkter af mælkeproteiner, men også nye typer vil blive specialfremstillet i forbindelse med projektet. Projektet skal bibringe det videnskabelige grundlag for en vurdering af varme henholdsvis høje tryk som styringsværktøjer i forbindelse med udvikling af nye produkter og deres implementering i produktionen samt optimering af eksisterende processer.

Projekt: 1. februar 2005 - 28. februar 2009

Budget: 3.544.800 DKK 

Intern finansiering: Mejerirationaliseringsfonden

Ekstern finansiering: Innovationsloven

Projektleder: Leif H. Skibsted

Institution: Københavns Universitet, Det Biovidenskabelige Fakultet - Institut for Fødevarevidenskab

Deltagere: Arla Foods 

 

 

Publikationer og præsentationer

Valleproteiner som funktionelle ingredienser, Knudsen J. C., Skibsted L. H., Dansk Kemi 89, nr. 11, 2008 (s. 51-53)

Gentle process technology for the production of milk protein-based special ingredients., Knudsen J. C., Øgendal L., Skibsted L.H., Poster, The 1st Arla Foods research seminar, 6. dec. 2007, Århus

Droplet Surface Properties and Rheology of Concentrated Oil in Water Emulsions Stabilized by Heas Modified beta-lactoglobulin, Knudsen J. C., Øgendal L. H., Skibsted L. H., Langmuir The ACS Journal of Surfaces and Colloids, Volume 24, Nr. 6: (s. 2603-2610)

Skånsom procesteknologi til fremstilling af mælkeproteinbaserede specialingredienser, Knudsen J. C., Ardö Y., Skibsted L. H., Mælkeritidende (2006) 10, (s. 235-237)

Skånsom mekanisk procesbehandling af mælk, Friis A., Lindeløv J. S., Adler-Nissen J., Ukendt.

Læs mere om projektets resultater i slutrapporten 

Slutrapport nr. 2010-102

GMO (002)

Grith Mortensen

Chefkonsulent, Forskning & Fødevarer, Landbrug & Fødevarer/Skejby

Direkte: 33394665

Mobil: 40964114

E-mail: gmo@lf.dk