Nye metoder til overvågning af ost under lagring ved hjælp af fluorescens-spektroskopi og kemometri

Formålet med projektet er at opnå en grundlæggende viden om uønskede ændringer af ost under lagring og modning. En sådan viden kan benyttes til karakterisering af en række kemiske og fysiske forandringer og derved give mulighed for optimal produktionsstyring.

Af: Grith Mortensen 

Fluorescens-spektroskopi (en målemetode, hvor stoffer belyses med særligt lys, og efterfølgende udsender fluorescerende lys) og kemometriske metoder (avanceret samtidig måling og modellering af flere kemiske parametre) er relativt nye teknologiske discipliner, hvor sidstnævnte især beherskes på Mejeri- og Levnedsmiddelinstituttet på KVL. Nye kemometriske og numeriske teknikker (til behandling af data) vil blive udviklet til at håndtere de store datamængder, således at de meget omfattende og informationsrige målinger kan synliggøres objektivt og overskueligt. Formålet hermed er at danne baggrund for en tværfaglig vidensopbygning omkring optimering af ostekvalitet.

Projektet er overvejende måleteknisk karakter, men teknologien forventes i høj grad at kunne indgå som især on-line proceskontrol indenfor et bredt spektrum af mejeriprodukter generelt.

Projekt: 1. januar 2003 - 31. december 2007

Budget: 2.840.415 DKK

Intern finansiering: Mælkeafgiftsfonden 

Ekstern finansiering: FØTEK 4

Projektleder: Rasmus Bro

Institution: Københavns Universitet, Det Biovdenskabelige Fakultet - Institut for Fødevarevidenskab

Deltagere: Rasmus Bro

 

 

Publikationer og præsentationer

C.M. Andersen, G. Mortensen and J.P. Wold. Lightinduced changes in semi-hard cheese determined by fluorescence spectroscopy and chemometrics. International Dairy Journal (2006), 16, 1483-1489.

J.Christensen, L. Nørgaard, R. Bro and S.B. Engelsen. Multivariate fluorescence of intact food systems. Chemical Reviews (2006) 106, 1979-1994.

J.P. Wold, R. Bro, A. Veberg, F. Lundby, A.N. Nilsen, and J. Moan. Active photosensitizers in butter detected by fluorescence spectroscopy and multivariate curve resolution. Journal of Agricultural and Food Chemistry (2006) 54, 10197-10204.

C.M. Andersen, M. Vishart and V.K. Holm. Application of fluroescence spectroscopy in the evaluation of lightinduced oxidation in cheese. Journal of Agricultural and Food Chemistry (2005) 53, 9985-9992.

Å. Rinnan and C.M. Andersen. Handling of first-order Rayleigh scatter in PARAFAC model-ling of fluorescence excitation-emission data. Chemometrics and Intelligent Laboratory Sys-tems (2005), 76, 91- 99.

R. Bro and C.M. Andersen. Lys på osten og se dens tilstand. Ingeniøren 9, 10, 2007.

Slutartikel "Nye overvågningsmetoder til ost", Mælkeritidende(2008) 18: 422-424.

Læs mere om projektets resultater i slutrapporten 

Slutrapport nr. 2008-92

Grith Mælk 1

Grith Mortensen

Chefkonsulent, Forskning & Fødevarer, Landbrug & Fødevarer/Skejby

Mobil: 40964114

E-mail: gmo@lf.dk