Højfelts NMR i mejeriforskningen

Projektets overordnede formål er at undersøge anvendeligheden af en ny avanceret analysemetode - højfelts NMR spektroskopi- og tilhørende avanceret matematisk databehandling til undersøgelse af sammenhænge mellem struktur og funktion af komponenter i forskellige komplekse mejeriprodukter.

Af: Grith Mortensen 

Der er endnu ikke erfaringer med anvendelse af udstyret inden for mejeriprodukter og levnedsmiddelprodukter generelt, men især inden for organisk kemi har det vist sig særdeles velegnet til at bestemme strukturen af ellers komplicerede molekylære forbindelser.

Teknikken ventes således at have meget stor betydning for bestemmelse af især komplicerede (faste såvel som flydende) mejeriprodukters struktur, hvor der trods den teknologiske udvikling stadig mangler egnede analyseteknikker.

Teknikken kan i kombination med avanceret kemometri på sigt tænkes i mindre skala at blive anvendt i forbindelse med automatisk proceskontrol i mejeriindustrien, som de har vist sig med familiære teknikker såsom infrarød spektroskopi (IR). Anvendeligheden skal især ses i lyset af, at selve målingen foregår hurtigt og non-destruktivt. Ligeledes vil det bidrage med væsentlig ny viden omkring sammenhænge mellem struktur og funktion af komponenter i mejeriprodukter.

Projekt: 1. Januar 2003 

Budget: 3.024.000 DKK

Intern finansiering: Mejerirationaliseringsfonden

Projektleder: Søren Balling Engelsen

Institution: KVL, Mejeri- og Levnedsmiddelinstituttet

 

 

Publikationer og præsentationer

HR MAS NMR-spektroskopi: En hen ny verden for fødevareforskningen.

Viereck, N.; Seefeldt, F. H.; Nielsen, M. H. M. & Engelsen, S. B.

Dansk Kemi (2005) 86, 1-8.

Water mobility in acidfied milk drinks studied by low-field H NMR.

Salomonsen, T.; Sejersen, M. T.; Viereck, N.; Ipsen, R. & Engelsen, S. B.

International Dairy Journal 17 (2007) 294-301.

Grith Mælk 1

Grith Mortensen

Chefkonsulent, Forskning & Fødevarer, Landbrug & Fødevarer/Skejby

Mobil: 40964114

E-mail: gmo@lf.dk