Proteiner i fedtkuglemembranen II

I projektet er der fokuseret på seks af mælkens fedtkuglemembranproteiner. De seks er lactadherin, MUC1, PAS3 og CD36 samt xanthinoxidoreduktase og adipophilin.

Af: Grith Mortensen 

For alle seks proteiner er der etableret oprensningsmetoder og deres komplette aminosyresekvens er bestemt på nær for PAS3. I en vis udstrækning er der bestemt glykosyleringer og disulfidbromønster for de seks proteiner.

Projektet har dermed øget kendskabet til fedtkuglemembranens opbygning og givet ny viden om udvalgte mælkeproteiner, som vil kunne benyttes i den videre produktudvikling.

Afslutningsvis er endvidere beskrevet mulige biologiske funktioner af proteinerne.

Projekt: 1996-1999

Budget: 6.363.000 DKK 

Intern finansiering: Mælkeafgiftsfonden 

Ekstern finansiering: FØTEK 2

Afslutningsrapport: Maj 2000 

Projektleder: Torben Ellebæk Petersen

Institution: Aarhus Universitet, Laboratorium for Proteinkemi

 

 

Publikationer og præsentationer

Eur. J. Biochem. (1998) 257, 488-494.

Journal Dairy Sci. (1999) 82, 2543-2549.

Journal Dairy Sci. (2000) 83, 499-506.

Biochemistry (2000) 39, 6200-6206.

Journal Dairy Sci. (2001) 84, 2591-2598.

Læs mere om projektets resultater i slutrapporten 

Slutrapport nr. 2000-31

Grith Mælk 1

Grith Mortensen

Chefkonsulent, Forskning & Fødevarer, Landbrug & Fødevarer/Skejby

Mobil: 40964114

E-mail: gmo@lf.dk