Hvad er økologisk landbrug?

Den første egentlige lovgivning for produktion af økologiske fødevarer så dagens lys tilbage i 1987, og to år senere blev den nu velkendte Ø-mærke lanceret som et kontrolmærke. Her kan du læse mere om økologisk landbrug.

Produkter
Produktion
Økologi

Ø-mærket bevidner, at staten har kontrolleret og godkendt at landmanden og virksomheden overholder de økologiske regler, og at den sidste forarbejdning eller pakning af fødevaren har fundet sted i Danmark. Ø-mærket er dermed forbrugernes garanti for, at fødevaren er økologisk. Ø-mærket er i dag med mere end 25 år på bagen velkendt af 98 pct. af de danske forbrugere.

I 2010 indførte EU ligeledes et økologimærke, som nu er obligatorisk på alle økologiske fødevarer, der sælges som økologiske i EU. Både det grønne EU-økologimærke og Ø-mærket er er baseret på EU's økologiforordninger – RFO 834/2007 og KFO 889/2008 - som angiver de fælles økologiregler i EU.

I Danmark har mejerierne med økologisk mælkeindvejning samt økologiske kvægslagterier desuden indgået en brancheaftale, som indeholder regler der går videre end EU's økologiregler. De økologiske mælkeproducenter skal både overholde brancheaftalen og EU's økologiregler for at kunne sælge deres mælk og kød til mejerierne og slagterierne.

De økologiske regler betyder for mælkeproducenterne, at:

  • Køernes skal fodres med 100% økologisk foder, og mindst 60% af den daglige foderration skal være græs eller anden grovfoder. Der må ikke bruges foderstoffer, der indeholder eller er fremstillet ved brug af genetisk modificerede organismer (GMO).
  • Køernes skal have adgang til græsarealer i mindst 6 lyse timer dagligt fra 15. april til 1. november, når vejrforholdene, jordbundens tilstand og dyrenes fysiske kondition tillader det.
  • Koen og dens kalv skal gå sammen mindst ét døgn efter fødslen. Kalven skal fodres med modermælk i mindst 3 måneder efter fødslen.
  • Kalve under 3 måneder må ikke sælges ud af landet.
  • Hvis en ko bliver behandlet med medicin, så må mælk og kød ikke sælges i dobbelt så lang tid, som hvis en konventionel ko var blevet behandlet med samme medicin. Det skal være dyrlægen, som ordinerer medicin og behandler koen, også ved en evt. efterbehandling.
  • Der må ikke bruges kunstgødning og sprøjtemidler på mælkeproducentens marker. Han skal i stedet bruge naturlig gødning (gylle) samt hyppige sædskifter og maskiner til at fjerne ukrudt.

Konventionelt landbrug vs økologisk landbrug

Det kan være svært at finde ud af forskellene mellem konventionelt landbrug og økologisk landbrug. Nedenfor finder du en grafisk tabel, der viser forskellen mellem økologisk og ikke-økologisk mælk.

spørg eksperten

Ejvind Pedersen
Ejvind  Pedersen
Chefkonsulent, Økologiafdelingen
Se profil

Nye tal om mejeribranchen

Hvor mange ton ost eksporterede Danmark sidste år? Er importen af yoghurt stigende? Få svarene i en helt ny udgave af den klassiske ’Mejeristatistik’.

Læs mere

Oste forvandles i kalkgruben

Thise Mejeri lader nogle af deres oste ’gå under jorden’ – nærmere bestemt i Hjerm Kalkgrube – når de skal lagre. Opholdet giver ostene en helt anden smag og konsistens, end de ville have fået på et normalt lager.

Læs mere

Kvægbruget møder veloplagt kommissær i Bruxelles

Formanden for Landbrug & Fødevarer Kvæg, Christian Lund, og formanden for Mejeriforeningen, Steen Nørgaard Madsen, mødtes tirsdag aften med EU's landbrugskommissær Phil Hogan i Bruxelles for at drøfte forslaget til CAP 2020 og markedssituationen.

Læs mere