Produktion

Fra ko til karton. Læs her om mælkens vej gennem mejeriet. Om de forskellige processer – centrifugering, standardisering, pasteurisering og homogenisering. Kort sagt: Hvordan mælken ude fra gårdene bliver forarbejdet til minimælk, skyr, ost, creme fraiche eller andre mejeriprodukter.

Når køerne er blevet malket, løber mælken over i en gårdtank, hvor den køles ned til 5° C. Hver eller hver anden dag afhentes mælken af en tankbil. Mens mælken pumpes over i tankbilen, tages der automatisk en mælkeprøve for at kontrollere indholdet af fedt og protein og samtidig sikre, at kvaliteten er i orden. Herefter transporteres mælken – sammen med mælk fra andre gårde - til et mejeri.

På mejeriet kontrolleres mælken igen, inden den pumpes fra tankbilen over i en silotank. Hele vejen fra gårdtank til mejeri er mælken kølet ned til 5° C – så holder den sig frisk.

Rensning
Fra silotanken løber mælken gennem et filter, som fjerner urenheder i mælken.

Centrifugering
Herefter løber mælken ind i en centrifuge, som slynger mælken rundt ved høj hastighed. Derved skilles mælken ad i fløde (som indeholder meget fedt) og skummetmælk (næsten ingen fedt). Fedt er lettere end vand, og derfor samler fløden sig i midten af centrifugen, mens den tungere skummetmælk slynges ud mod centrifugens vægge. Fløde og skummetmælk aftappes løbende fra centrifugen, mens den kører. Centrifugeringen af mælken foregår i et afsnit af mejeriet, som kaldes skummesalen.

Standardisering
Næste trin er at blande mælk og fløde i det rigtige forhold – alt efter hvilket produkt, mejeriet skal fremstilles. Det kaldes standardisering. Skal man lave minimælk med 0,5 pct. fedt, blander man ikke så meget fløde i. Skal man lave creme fraiche med 18 pct. fedt, blander man mere fløde i.

Homogenisering
Homogenisering er en proces, der slår mælkens små fedtkugler i stykker, så fedtet i mælken fordeler sig jævnt og fx ikke lægger sig i toppen af kartonen eller glasset. Konventionel mælk homogeniseres altid – økologisk mælk bliver sjældent homogeniseret.

Varmebehandling - pasteurisering
For at slå eventuelle sygdomsfremkaldende bakterier ihjel bliver mælken kortvarigt varmebehandlet. Det kan ske på flere måder:
Pasteurisering. Mælken opvarmes til min. 72° C i min. 15 sekunder. Produkter: Drikkemælk, ost og mælkepulver.
Andre kombinationer af temperatur og tid:. 85° C i 30 sekunder eller op til  90° C i 5 minutter. Produkter: Fløde og syrnede produkter.
UHT-behandling (UHT = Ultra Høj Temperatur). 135° C i mindst 1 sekund. Produkter: Langtidsholdbar mælk, kakaomælk, fløde og dessertcreme.

Sterilisering i autoklave. 115-120° C i 15-20 minutter i emballagen. Kondenseret mælk og fløde. Steril mælk og fløde.

Varmebehandlingen har ingen betydning for mælkens ernæringsmæssige egenskaber. Derimod kan flere af metoderne - fx højpasteurisering, UHT og sterilisering – påvirke mælkens smag. Disse metoder er samtidig med til at forlænge produkternes holdbarhed ganske betydeligt. Pasteurisering har derimod ingen betydning for smagen, og derfor bevares drikkemælkens gode smag hele vejen fra ko til køleskab.

Når mælken har gennemgået ovennævnte processer, er den klar til at blive forarbejdet til et specifikt mejeriprodukt: Minimælk, piskefløde, smør, skyr og en lang række forskellige oste.

Læs mere
Om fremstillingen af drikkemælk, syrnede produkter, smør og ost i sektionen På mejeriet

Om køer og malkning ude på gårdene i sektionen På gården

 

På gården

Koen leverer det hvide guld. Mejeriproduktionen starter ude på de danske gårde, hvor over en halv million køer hver dag producerer 14,8 mio....

På mejeriet

Når mælken er blevet standardiseret og varmebehandlet, er den klar til at blive forarbejdet til et specifikt mejeriprodukt. Læs her om frems...

Bæredygtighed

Dansk mælkeproduktion hører til blandt de mest klimaeffektive i verden. Men der arbejdes forsat på at øge bæredygtigheden både i stalden og ...

Økologi

Her kan du læse mere om økologisk landbrug, herunder økologisk mælkeudvikling og produktion, salg af økologiske mejerivarer samt eksport af ...

Spørg eksperten

Christian Bruun Kastrup
Christian Bruun  Kastrup
Chefkonsulent, Fødevarelovgivning

3339 4809

2098 7518

Se profil

400 ansatte på Hobro Mejeri skal corona-testes

Efter at en enkelt medarbejder på Hobro Mejeri er testet positiv for coronavirus, skal alle mejeriets medarbejdere nu testes.

Læs mere

Mere dyrevelfærd i køledisken

Med det nye hjertemærke på mælk og andre fødevarer er det blevet nemmere at købe produkter med sikkerhed for god dyrevelfærd, lyder det fra Landbrug & Fødevarer. Organisationen står bag en kampagne, som skal øge forbrugernes viden om mærket.

Læs mere

Skolebørn skal spise med kniv og gaffel

Elever fra tre skoleklasser skal på restaurant efter at have vundet Madpakkedysten – Skolemælksordningens konkurrence, der fokuserer på sund mad og gode spisevaner.

Læs mere