1. januar 2016

L&F: Mælkekvoter skal ikke afløses af ny regulering

UDBUDSREGULERING Kvotesystemets afvikling i 2015 har skabt grobund for forslag om alternative reguleringer i krisesituationer. Danmark og en række andre lande er stærkt imod nye produktionsbegrænsninger.

EU’s mælkekvotesystem ophører 1. april 2015. Det står fortsat fuldstændig klart, da der end ikke i Parlamentet har kunnet samles opbakning til et forslag om forlængelse. Også EU-Kommissionen konkluderer i en rapport fra 10. december 2012, at udfasningen går planmæssigt. 

I takt med, at ophørsdatoen nærmer sig, er der dog dukket forskellige forslag op om alternative reguleringer af mælkemarkedet. Efter pres fra flere organisationer er visse EU-parlamentarikere bekymrede for, at de eksisterende instrumenter ikke er tilstrækkelige i tilfælde af en ny mælkekrise. 

Fransk forslag om udbudsregulering

Senest har den franske EU-parlamentariker Michel Dantin (Kristendemokraterne) fremsat forslag om, at Kommissionen skal udstyres med et værktøj, som i krisesituationer kan belønne mælkeproducenter, der over tre måneder frivilligt reducerer deres mælkeproduktion med minimum fem pct. i forhold til samme periode året før. Og modsat straffer producenter, som i samme periode har øget produktionen med fem procent eller mere. Fra Landbrug & Fødevarers kontor i Bruxelles, Danish Dairy Board Brussels, tør man ikke helt udelukke, at franskmændene kan få en vis opbakning til forslaget. 

Lang vej for EU-beslutning

”Sandsynligheden for, at forslaget bliver en realitet, er dog ikke stor, da beslutningsprocessen kræver enighed i flere led. Først skal Landbrugsudvalget i Parlamentet vedtage modellen og derefter Plenarudvalget. Hvis det lykkes, skal der forhandles med både Rådet og Kommissionen, og det en svær proces”, siger Kirsten Holm Svendsen, erhvervspolitisk chef i Danish Dairy Board Brussels. Hun erkender dog, at Michel Dantin kan have alliancer tæt på landbrugskommissær Ciolos’ kabinet. 

”Derfor tager vi da også forslaget alvorligt, og fra dansk side arbejder vi med fuld kraft mod forslaget og har heldigvis ligestillede i bl.a. Tyskland, Holland og Irland. Vi tror ganske enkelt ikke på, at det er sundt for hverken mælkeproducenterne eller mejerierne i EU at begrænse produktionen og lade de andre lande løbe med væksten i efterspørgselen på verdensmarkedet,” siger Kirsten Holm Svendsen. Hun peger også på, at en ophævelse af kvotesystemet er ikke ensbetydende med, at alle europæiske producenter pludselig vil øge deres produktion. 

”Det kræver både mulighed for at investere i øget produktion og afsætningsmuligheder, og vi tror på, at man også i mælkesektoren godt kan finde ud af at producere til markedet uden offentlig regulering,” slutter Kirsten Holm Svendsen.