Prisfald på mælkepulver

Uge 48. Internationale ugepriser

I denne uge skete der prisfald for de europæiske noteringer for mælkepulver. I Holland faldt noteringen for WMP med godt 4 pct. og for SMP med knap 1 pct. Derimod fortsatte smørprisen på samme niveau som i sidste uge, hvilket også var tilfældet for osten i Tyskland.            

Ændringer uge 48  Smør, NL  Edam, D WMP, NL SMP, NL 
Siden uge 1 6,9 pct. -9,5 pct. 3,7 pct. -1,7 pct.
Siden uge 46 -1,0 pct. 1,1 pct. -7,4 pct. -2,3 pct.
Siden uge 47 uændret uændret -4,3 pct. -0,6 pct.

Se de aktuelle grafer for udviklingen i de internationale ugepriser.

• De nye Verdensmarkedspriser for ultimo november viser ændrede priser for smør, hvorimod SMP er faldet med 3 pct. og WMP med 6 pct.

• Den samlede indvejning i EU28 i september er steget med i alt 1,7 pct. For januar – september er der tale om en samlet stigning på 0,9 pct. i forhold til samme periode i 2014.

UK summary
In this week the EU quotations went down for milk powder. In Holland WMP went down with about 4 pct. and SMP with almost 1 pct. For butter and cheese the prices continued at the same level as in last week. The EU28 milk delivery in September went up with 1.7 pct. For January – September the milk delivery has increased with 0.9 pct. compared to the same period in 2014. The World Marked prices from ultimo November show unchanged prices for butter, while SMP went down with 3 pct. and WMP with 6 pct.

204.000 danskere så øko-køerne komme på græs

”Besøgstallet bekræfter endnu engang, at Økodag er en folkefest,” lyder det fra arrangørerne af søndagens traditionsrige event, hvor 59 økologiske landbrug landet over slap køerne fri på græs.

Læs mere

Økologisk festdag kan gøre op med fordomme om landbruget

En økomælkeproducent på Fyn ser Økodag som en vej til at give forbrugerne indsigt i landbrugets produktionsform. Økologisk Landsforening har forberedt landmændene på veganeres protester ved deres gårde på søndag.

Læs mere

Skolemælk uddeler 100.000 kr.

26 klasser/skoler får penge fra Skolemælkslegatet til bl.a. fordybelsesrum, skaksæt og udekøkken.

Læs mere