Prisfald på mælkepulver

Uge 48. Internationale ugepriser

I denne uge skete der prisfald for de europæiske noteringer for mælkepulver. I Holland faldt noteringen for WMP med godt 4 pct. og for SMP med knap 1 pct. Derimod fortsatte smørprisen på samme niveau som i sidste uge, hvilket også var tilfældet for osten i Tyskland.            

Ændringer uge 48  Smør, NL  Edam, D WMP, NL SMP, NL 
Siden uge 1 6,9 pct. -9,5 pct. 3,7 pct. -1,7 pct.
Siden uge 46 -1,0 pct. 1,1 pct. -7,4 pct. -2,3 pct.
Siden uge 47 uændret uændret -4,3 pct. -0,6 pct.

Se de aktuelle grafer for udviklingen i de internationale ugepriser.

• De nye Verdensmarkedspriser for ultimo november viser ændrede priser for smør, hvorimod SMP er faldet med 3 pct. og WMP med 6 pct.

• Den samlede indvejning i EU28 i september er steget med i alt 1,7 pct. For januar – september er der tale om en samlet stigning på 0,9 pct. i forhold til samme periode i 2014.

UK summary
In this week the EU quotations went down for milk powder. In Holland WMP went down with about 4 pct. and SMP with almost 1 pct. For butter and cheese the prices continued at the same level as in last week. The EU28 milk delivery in September went up with 1.7 pct. For January – September the milk delivery has increased with 0.9 pct. compared to the same period in 2014. The World Marked prices from ultimo November show unchanged prices for butter, while SMP went down with 3 pct. and WMP with 6 pct.

”Mejeriprodukter indeholder mælk – hvor svært kan det være?”

Nye plantedrikke markedsføres som om de var mejeriprodukter. Det skaber forvirring i køledisken, mener man i Mejeriforeningen, der netop har klaget over ’vildledende markedsføring’ af produktet Mandel Caffé Latte.

Læs mere

Thise Mejeri rydder præmiebordet i mejeridyst

Mejeriet fra Salling vandt fire ud af syv kategorier til International Food Contest i Herning i dag.

Læs mere

Københavnere strømmede til ostefest

Alle 800 billetter var udsolgt, da Ost & ko-kampagnen rundede sæsonen af med et forbrugerarrangement med masser af danske oste midt i København.

Læs mere