Stor vækst i den økologiske mejerieksport

Den danske eksport af økologiske mejeriprodukter steg markant fra 2015 til 2016, og ifølge chefkonsulent Ejvind Pedersen vil væksten tage yderligere til i de kommende år.

Eksport
Økologi
Branchen
Danske økologiske mejeriprodukter er kommet på hylderne i de kinesiske butikker, og der vil komme endnu flere i de kommende år. (arkivfoto)
Danske økologiske mejeriprodukter er kommet på hylderne i de kinesiske butikker, og der vil komme endnu flere i de kommende år. (arkivfoto)

22 pct. – fra 972 mio. kr. til 1.189 mio. kr. Så meget steg værdien af den danske eksport af økologiske mejeriprodukter fra 2015 til 2016 ifølge de nyeste tal fra Danmarks Statistik, der blev offentliggjort i sidste uge.

”I 2016 havde vi den hidtil største produktion af økologisk mælk herhjemme, og samtidig blev mælken udnyttet optimalt,” lyder forklaringen på den store stigning i eksporten fra chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer, Ejvind Pedersen.

Stigningen gælder alle fire produktkategorier, dvs. ost, smør, mælk/fløde mv. samt modermælkserstatning/mælkepulver, og Ejvind Pedersen påpeger, at det har bidraget yderligere til værdistigningen, at væksten også omfatter højtforædlede produkter som ost og smør.

Forventer stigende eksport
De seneste ti år har mejeriprodukter udgjort omkring halvdelen af den samlede danske økologieksport, og det var også tilfældet i 2016, hvor andelen lå på 49 pct. Ejvind Pedersen forventer en markant vækst i eksporten af økologiske mejeriprodukter i de kommende år, og dermed vil mejeriprodukterne også fremover vil være ’driveren’ for den samlede danske eksport.

”Produktionen af økologisk mælk stiger kraftigt i de kommende år – fra knap 500 mio. kg i 2016 til ca. 720 mio. kg i 2020. Da vi er ved at være tæt på mætningspunktet for økologiske mejeriprodukter på det danske marked, må det nødvendigvis give sig udslag i en stigende eksport,” siger Ejvind Pedersen, som føler sig sikker på, at eksporten også er vokset i 2017.

Mellemøsten som nyt fokusområde
De nære markeder – med Tyskland som det absolut vigtigste – er fortsat de største aftagere af økologisk mælk, ost og smør, mens Kina er det suverænt største marked for økologiske pulverprodukter. I 2016 importerede Kina for 300 mio. kr. dansk, økologisk modermælkserstatning, mælkepulver samt langtidsholdbar mælk, hvilket gør landet til Danmarks næststørste eksportmarked efter Tyskland.

Ejvind Pedersen forventer da også, at det især er Kina og det øvrige Asien, der i de kommende år vil aftage flere økologiske mejeriprodukter, men Mellemøsten vil også få stigende betydning. I september udvidede Arla således sit sortiment i Mellemøsten med økologisk mælk som et led i selskabets strategi om at blive den største økologiske mejeriproducent i Mellemøsten og Nordafrika i 2020.

Herhjemme var salget af økologiske mejeriprodukter i detailhandlen stort set uændret i 2016 i forhold til 2015, mens der var en stigning på 10 pct. i salget til foodservice.

Danmarks import af økologiske mejeriprodukter er forholdsvis lille og udgøres primært af specialoste.

Nye tal om mejeribranchen

Hvor mange ton ost eksporterede Danmark sidste år? Er importen af yoghurt stigende? Få svarene i en helt ny udgave af den klassiske ’Mejeristatistik’.

Læs mere

Oste forvandles i kalkgruben

Thise Mejeri lader nogle af deres oste ’gå under jorden’ – nærmere bestemt i Hjerm Kalkgrube – når de skal lagre. Opholdet giver ostene en helt anden smag og konsistens, end de ville have fået på et normalt lager.

Læs mere

Kvægbruget møder veloplagt kommissær i Bruxelles

Formanden for Landbrug & Fødevarer Kvæg, Christian Lund, og formanden for Mejeriforeningen, Steen Nørgaard Madsen, mødtes tirsdag aften med EU's landbrugskommissær Phil Hogan i Bruxelles for at drøfte forslaget til CAP 2020 og markedssituationen.

Læs mere