75-årig formidler den nyeste mejeri-viden

Mejeriteknisk Selskab fejrede onsdag sit 75 års jubilæum i Agro Food Park. Selskabet har i alle årene forsynet mejerifolk med viden og forskningsresultater.

Branchen
Aktiviteter
Tidligere præsident for Mejeriteknisk Selskab, Børge K. Mortensen, fortalte i sin festtale om, hvordan tusindvis af deltagere i årenes løb har hørt om den nyeste viden gennem selskabets foredrag, seminarer og studierejser.

75 år skal selvfølgelig fejres med en god middag, men inden maden blev serveret i Agro Food Park, blev de knap 50 deltagere i Mejeriteknisk Selskabs jubilæumsarrangement trakteret med en række indlæg med overskrifter som ’fedtsyremålinger i mælk’ og ’ost og smagslandkort’.

Dermed levede selskabet også på jubilæumsdagen op til sit formål:

”Vi skal formidle den nyeste viden og forskningsresultater til mejeriindustrien på vores seminarer, hvor deltagerne samtidig har mulighed for at netværke. Det er utrolig værdifuldt at dele viden” understreger selskabets præsident Niels Osterland.

Han fortæller, at selskabet oprindeligt var en hjælp for landets ca. 1500 små mejerier, som ikke selv havde overskud til at udvikle produkter eller følge med i forskningen.

”Dybest set er vores formål det samme i dag – at forsyne mejerifolket med viden, der gør dem bedre rustet til at forstå de nye teknologier og anvende de nyeste produktionsmetoder.”

Mejeriteknisk Selskab arrangerer hvert år fire heldagsseminarer, der som regel er rettet mod produktionen, med meget forskellige emner som fx miljø, bæredygtighed eller emballage. Derudover er selskabet blandt andet medarrangør af de mere forskningsprægede arrangementer som Mejeriforskningens Dag.

Specielt for mejeribranchen
I sin festtale fortalte selskabets tidligere præsident, Børge K. Mortensen, at det var en kreds af personer med tilknytning til dansk mejeribrug, der i 1942 besluttede, at der var behov for et forum, hvor forskellige grene af erhvervet kunne mødes og behandle fælles problemer. Siden da har tusindvis af deltagere gennem foredrag, seminarer og studierejser hørt om den nyeste viden på forskellige områder.

Børge Mortensen kom også ind på det unikke fællesskab, der er i mejeribranchen.

”Det har altid undret andre brancher, at vi har kunnet samle folk, der normalt er konkurrenter, til at sidde sammen og drøfte udvikling, teknologi og produktionsmetoder. Måske skyldes det, at mange af os har den samme baggrund, samme uddannelse og har arbejdet sammen som unge. (…) Det er først, når man møder andre kollegaer, ikke mindst internationalt, at man får øjnene op for, at ting kan gøres anderledes, end man selv gør, ja måske endda smartere,” sagde Børge Mortensen.

Alle med interesse for mejeridrift og -teknik kan melde sig ind i Mejeriteknisk Selskab, som i dag har 375 medlemmer; heraf er 100 medlemmer kommet til i løbet af de seneste 6-7 år. 30 virksomheder er sponsorer for selskabet.

Nye tal om mejeribranchen

Hvor mange ton ost eksporterede Danmark sidste år? Er importen af yoghurt stigende? Få svarene i en helt ny udgave af den klassiske ’Mejeristatistik’.

Læs mere

Oste forvandles i kalkgruben

Thise Mejeri lader nogle af deres oste ’gå under jorden’ – nærmere bestemt i Hjerm Kalkgrube – når de skal lagre. Opholdet giver ostene en helt anden smag og konsistens, end de ville have fået på et normalt lager.

Læs mere

Kvægbruget møder veloplagt kommissær i Bruxelles

Formanden for Landbrug & Fødevarer Kvæg, Christian Lund, og formanden for Mejeriforeningen, Steen Nørgaard Madsen, mødtes tirsdag aften med EU's landbrugskommissær Phil Hogan i Bruxelles for at drøfte forslaget til CAP 2020 og markedssituationen.

Læs mere