350 skoler med i nyt kostprojekt

Mejeriernes Skolemælksordning hjælper de yngste elever med at lære at spise sundt.

Sundhed
Børn
Skolemælk
Sund kost giver mere energi til både at lære og lege.

Når det nye skoleår om kort tid begynder, vil en del af de yngste elever kunne kalde sig ’årgang sund’. Mere end 350 skoler fra hele landet har nemlig meldt sig til det nye EU-støttede ’Projekt Sund Skole’, som er udviklet af Mejeriernes Skolemælksordning til elever i 0.-3. klasse.

Projektet skal hjælpe såvel skolens medarbejdere som forældre og elever med at skabe nye sunde årgange, og gennem undervisningsmateriale og opgaver sættes der fokus på spisepauser, sunde madpakker og drikkevaner i skoletiden.

”Vi ser ofte, at det er i indskolingen, børnene virkelig kan rykke sig. I de små klasser har børnene stadig madpakke med hjemmefra, de drikker stadig skolemælk, og det er i det hele taget her, de gode kostvaner skal cementeres. Derfor sætter Projekt Sund Skole først og fremmest fokus på de yngste elever,” siger projektleder hos Mejeriernes Skolemælksordning, Louise Poulsen.

Sund mad giver energi
Projekt Sund Skole er et flerårigt program, som kan følge eleverne gennem hele indskolingen. Materialet er delt op i emner som sociale aktiviteter, forældreinvolvering, faglighed og kreative aktiviteter. Klasserne kan fx finde på et sundhedsslogan, lave mad med mor og far i skolekøkkenet eller lære hvilken mad man fik i gamle dage.

Vinding Skole ved Vejle er en af de skoler, der har tilmeldt sig, og her skal de knap 200 elever fra indskolingen i gang med projektet.

”Vi er i forvejen en skole, der prioriterer sundhed og motion højt, men Projekt Sund Skole er en hjælp til, at vi får endnu mere fokus på gode madvaner. Det er rigtig vigtigt, at eleverne allerede fra de små klasser bliver bevidste om, hvad de spiser, og at de får mere energi af at spise sund mad,” siger lærer Rikke Dahl fra Vinding skole.

Mad til en lang skoledag
I projektet spiller især samarbejdet med elevernes forældre en vigtig rolle.

”Hovedparten af danske børn tilbringer mellem seks og ni timer i skole og institutioner. Det betyder, at de skal have dækket op til 50 pct. af deres daglige energibehov her, og en sund frokost øger børns indlæringsevne,” siger Louise Poulsen.

Det er gratis at deltage i Projekt Sund Skole, og det er stadig muligt at tilmelde sig.

Læs mere om Projekt Sund Skole

Nye tal om mejeribranchen

Hvor mange ton ost eksporterede Danmark sidste år? Er importen af yoghurt stigende? Få svarene i en helt ny udgave af den klassiske ’Mejeristatistik’.

Læs mere

Oste forvandles i kalkgruben

Thise Mejeri lader nogle af deres oste ’gå under jorden’ – nærmere bestemt i Hjerm Kalkgrube – når de skal lagre. Opholdet giver ostene en helt anden smag og konsistens, end de ville have fået på et normalt lager.

Læs mere

Kvægbruget møder veloplagt kommissær i Bruxelles

Formanden for Landbrug & Fødevarer Kvæg, Christian Lund, og formanden for Mejeriforeningen, Steen Nørgaard Madsen, mødtes tirsdag aften med EU's landbrugskommissær Phil Hogan i Bruxelles for at drøfte forslaget til CAP 2020 og markedssituationen.

Læs mere