Mejeriforeningen afholdt generalforsamling på nettet

Mejeribrugets klimaindsats, EU-budget og Brexit var blandt emnerne, da Mejeriforeningen torsdag afholdt generalforsamling. På grund af Coronakrisen blev arrangementet afviklet som et videomøde.

Organisationer
Branchen
Klar ved skærmene til on-line generalforsamling i Mejeriforeningen. Fra venstre: Afdelingschef Jan Hermansen, næstformand Bjørn Jepsen, formand Steen Nørgaard Madsen og direktør Jørgen Hald Christensen.
Klar ved skærmene til on-line generalforsamling i Mejeriforeningen. Fra venstre: Afdelingschef Jan Hermansen, næstformand Bjørn Jepsen, formand Steen Nørgaard Madsen og direktør Jørgen Hald Christensen.

Det er efterhånden en fast tradition, at Mejeriforeningens årlige generalforsamling samler branchens repræsentanter på konferencecenter Horisont i Skejby ved Aarhus. Men den tradition sprang foreningen over i år, hvor man på grund af risiko for Covid19-smitte i stedet havde valgt at afvikle generalforsamlingen som et videomøde.

Det foregik fra et mødelokale i Mejeriforeningen, hvor organisationens formandskab og direktion aflagde beretninger og fremlagde regnskab og budget, mens omkring 30 mejerifolk fulgte med på computerskærmen rundt omkring i landet.

”Efter omstændighederne synes jeg, at vi havde en rigtig god generalforsamling. Det var selvfølgelig en lidt underlig oplevelse at sidde ganske få personer i et lille lokale og aflægge beretning, og hvad der ellers hører sig til. Men ifølge de tilbagemeldinger vi har fået fra deltagerne, har det fungeret fint ude ved skærmen. Så det kan altså lade sig gøre,” konstaterede Mejeriforeningens formand Steen Nørgaard Madsen efter generalforsamlingen.

Proaktive på klima
Første punkt på dagsordenen var bestyrelsens beretning, hvori Mejeriforeningsformanden tog afsæt i den politiske situation i Danmark og Europa efter afholdelsen af valg til både Folketinget og EU-Parlamentet sidste år. Miljø- og klimapolitik toppede listen over emner, som vælgerne vægtede højest i valgkampen forud for folketingsvalget den 5. juni. I den forbindelse kunne Steen Nørgaard Madsen med tilfredshed notere sig, at landbrugs- og fødevaresektoren ikke blev tildelt rollen som ’boksepude’ i debatten, men tværtimod fik ros for at være proaktive på klimadagsordenen.

”Blandt andet blev aftalen mellem L&F og Danmarks Naturfredningsforening flere gange fremhævet. En aftale til gavn for både landmænd og naturen – så mangler vi bare, at regeringen følger med i forhold til en ambitiøs finansiering,” sagde Steen Nørgaard Madsen og tilføjede, at sektoren også havde været på forkant med visionen om et klimaneutralt fødevareerhverv i 2050.”

I forlængelse heraf fremhævede han et EU-støttet bæredygtighedsprojekt, som Mejeriforeningen og mejeriorganisationer i seks andre europæiske lande deltager i. Fra dansk side har man blandt andet inviteret politikere og medier på besøg hos en række mælkeproducenter, der arbejder med at gøre bedriften mere bæredygtig. Dertil afholdt man i det forgangne år et velbesøgte symposium om emnet på Christiansborg for politikere, medier, ngo’er og andre med interesse i klima og bæredygtighed.

EU – uklarhed om budget og Brexit
Valget til EU-Parlamentet fik i et ’dansk mejeripolitisk perspektiv’ et godt udfald med valget af mælkeproducent Asger Christensen (V), mente Mejeriforeningsformanden. Til gengæld havde han ikke meget positivt at sige om den nye landbrugskommissær, polske Janusz Wojchiekowski, som måtte gennem to høringer, inden han fik en ’modstræbende’ godkendelse.

”Indtil videre har han da heller ikke vist nogen som helst føling med bredden i europæisk landbrug,” sagde Steen Nørgaard Madsen.

Der er fortsat ikke enighed om EU’s budget og derfor er der heller ingen afklaring af budgettet bag den fælles landbrugspolitik, CAP, som står foran en reform.

Mangel på afklaring præger også Brexit, som har været fast emne på generalforsamlingen siden 2016. EU og UK forhandler stadig, og det kan ende med en hård Brexit med høje WTO-toldsatser fra årsskiftet.

”En ting bør dog stå fast: EU må holde fast på det indre marked og fair konkurrencevilkår,” sagde Steen Nørgaard Madsen.

Corona og bæredygtighed
Mejeriforeningens direktør, Jørgen Hald Christensen, tog i sin beretning afsæt i den aktuelle Coronakrise, der havde medført ”tomme gader, lukkede butikker og markeder med faldende priser.”

”Mejerierne arbejdede videre under krisen og sørgede for, at vi alle sammen fik noget at spise – og tak for det – og i øjeblikket ser det ud til, at priser og markeder retter sig igen,” noterede han med tilfredshed.

Herefter gennemgik han en lang række af de aktiviteter, dagsordener og indsatsområder, som Mejeriforeningen beskæftiger sig med. Rent strategisk er det organiseret under overskrifterne bæredygtighed, sundhed, dyrevelfærd og smag & madkultur.

Ligesom formanden udpegede han klima og bæredygtighed som vigtige dagsordener at byde ind på.

”Den bæredygtige udfordring er helt central i vores arbejde,” sagde Jørgen Hald Christensen og spurgte herefter retorisk: ”Er mælk bæredygtigt?”

”Svaret er selvfølgelig ja,” fortsatte han og henviste i den forbindelse blandt andet til den såkaldte EAT Lancet-rapport, der næppe kan beskyldes for at gå mejeribranchens ærinde. Men ikke desto mindre fastslår forskerne bag rapporten, at mejeriprodukter er en vigtig del af fremtidens bæredygtige kost.

”Vi har naturligvis en udfordring med køernes metan, men det skal vi nok få løst,” sagde han og henviste blandt andet til forskningen i fodertilsætninger, der kan reducere køernes metanudslip. Fx et projekt under Aarhus Universitet, hvor man har opnået lovende resultater med et stof, der indtil videre går under betegnelsen ’X’.

Et andet forum, hvor man har arbejdet seriøst med løsninger på sektorens klimaudfordringer, er i Klimapartnerskabet for Fødevarer og Landbrug, der for nylig har fremlagt 24 konkrete forslag til, hvordan dansk fødevareproduktion kan reducere sit CO2-udslip med 70 pct. frem mod 2030.

Genvalg til bestyrelsen
Mejeriforeningens bestyrelse var på valg på dette års generalforsamling - og der var genvalg på samtlige poster.

Mejeriforeningens bestyrelse 2020:
Steen Nørgaard Madsen (formand)
Bjørn Jepsen (næstformand)
Jan Toft Nørgaard
Jakob B. Knudsen
Jens Beierholm Poulsen
Kim Larsen

Et andet af de formelle punkter på dagsordenen var sammensætningen af Mejeriudvalget, som varetager branchens interesser i markedspolitiske spørgsmål og dertil rådgiver Mejeriforeningens bestyrelse i spørgsmål om produktlovgivning og i mejeritekniske spørgsmål.

Mejeriudvalget 2020:
Jørgen Hald Christensen, Mejeriforeningen (formand)
Helle Muller Petersen, Arla Foods
Jane Østergaard Norsk, Arla Foods
Peter Møller, Arla Foods
Maja Møller, Arla Foods
Lars Dalsgaard, Arla Foods
Poul Bank Pettersson, Arla Foods
Jens Beierholm, Nørup Mejeri
Leif Friis Jørgensen, Naturmælk
Poul J. Pedersen, Thise Mejeri
Torben Aarris, Them Andelsmejeri
Lars Staunsbæk, Mammen Mejerierne
Keld Pedersen, Nordex Food (afløses af Martin Aagaard Pedersen, Nordex Food på næste fysiske møde i Mejeriudvalget).
Sekretær: Sanne Bastholm Rasmussen, Landbrug & Fødevarer.

Danmarks første, store el-lastbil skal nu levere Arlamælk i København

Den reducerer udledning af CO2 med 67 pct., fjerner partikelforurening og støjer markant mindre. Arlas nyeste mælkebil kører på el og er en del af en række forskellige Arla-initiativer, der skal nedbringe klimaaftrykket fra transport.

Læs mere

Fyrtårnet ragede op over rivalerne

Restauranten Studio brugte Fyrtårnsost fra Thise Mejeri i den ret, der sejrede i ’Danmarks bedste osteret 2020’.

Læs mere

Landmænd og gæster i tæt dialog

400 familier tog på landet og fik en personlig rundvisning på en gård, da der søndag blev holdt Åbent Landbrug i en anderledes udgave.

Læs mere