Them Mejeri mister 35 pct. af mælken

Seks andelshavere med tilsammen 25 mio. kg mælk forlader mejeriet efter utilfredshed med mælkeprisen.

Mejeri
Mælkeproducenter
Them Mejeri skal nu ud at finde ca. 15 mio. kg mælk, efter at seks andelshaver med tilsammen 25 mio. kg mælk har forladt selskabet. (arkivfoto
Them Mejeri skal nu ud at finde 15-20 mio. kg mælk, efter at seks andelshaver med tilsammen 25 mio. kg mælk har forladt selskabet. (arkivfoto

Antallet af andelshavere i Them Mejeri bliver i løbet af foråret reduceret fra 21 til 15 mælkeproducenter. Dermed mister mejeriet 25 mio. kg mælk svarende til 35 pct. af den samlede mælkemængde. Det er altså nogle af de største producenter, der forlader mejeriet.

Årsagen til de seks landmænds farvel er bl.a. snart to års problemer med at følge med Arlas mælkepris.

Mens mejeriets andelshaverne løbende har øget deres leverance til mejeriet over de seneste år, har det det været vanskeligt at afsætte de øgede mængder ost, som er Them Mejeris speciale.

Nyt at søge efter mælk 
For at kunne udnytte mejeriets kapacitet, skal Them Mejeri nu ud at finde ca. 15 mio. kg mælk.

"Det er helt nyt for os at skulle søge efter mælk, men det stiller os alt andet lige bedre, end da vi skulle sælge overskudsmælk, som vi ikke kunne køre gennem mejeriet", siger Gert Glob Lassen til LandbrugsAvisen med henvisning til, at mejeriet det sidste halve år har solgt mælk for at kunne overholde aftagerpligten overfor andelshaverne.

Gert Glob Lassen mener, at det med det nye setup bliver muligt at løfte mejeriets resultater, så der igen kan betales bedre end Arla. Der skal ifølge formanden ikke ske justeringer af medarbejderskaren, som tæller ca. 70 personer.

Them Mejeri blev på den seneste generalforsamling omdannet til et A.M.B.A. for at sikre andelshaverne bedre.

Smør sikrer rekordstor dansk mejerieksport i 2018

Med en samlet indtjening på 21,1 mia. kr. satte dansk mejerieksport rekord i 2018. Hovedårsagen var 35 pct. stigning i smøreksporten.

Læs mere

Hvem smører Danmarks bedste madpakke?

Med Madpakkedysten 2019 inviterer Mejeriernes Skolemælksordning de yngste skoleelever til at lave den sundeste og mest lækre madpakke.

Læs mere

Mindre mælk sikrer Them Mejeris fremtidsplaner

I løbet af 2019 skal Them Mejeri hente mindre mælk hos færre andelshavere – det vil ifølge mejeriets direktør give langt større fleksibilitet og gøre det muligt at drive mejeriet mere markedsorienteret.

Læs mere