Kvægkongres 2018: Bæredygtighed og dyrevelfærd på dagsordenen

Bæredygtighed og dyrevelfærd står højt på dagsordenen hos både Landbrug & Fødevarer, forbrugerne, myndighederne, mejerierne og landmændene. Det kan man blandt andet se på den nye strategi for Landbrug & Fødevarer Kvæg, som blev præsenteret på dette års Kvægkongres i Herning.

Branchen
Arla
Bæredygtighed
Dyrevelfærd
Events
Mælkeproducenter
Kvægkongres 2018

Høj dyrevelfærd og et minimalt, men ansvarligt antibiotikaforbrug – det er ét af emnerne i kvægsektorens strategi for 2018-2020. Strategien blev præsenteret mandag den 26. februar for knap 2.300 landmænd og landbrugsinteresserede af formand for Landbrug & Fødevarer Kvæg, Christian Lund, og sektordirektør for kvæg i SEGES, Gitte Grønbæk. Og vi er på rette vej, fastslog Gitte Grønbæk, der blandt andet kunne fortælle, at eksporten af spædekalve er faldet med hele 37 pct. siden 2013.

I beretningen blev der ligeledes slået et slag for et større fællesskab på tværs i kvægklyngen – samt en tættere dialog med forbrugerne. ”Vi har behov for at komme i tættere og mere direkte dialog med befolkningen. Flere og flere mennesker bor i byerne. De vil gerne vide, hvor deres mad kommer fra, om den er sikker at spise, og hvordan den er produceret. Vi har brugt mange ressourcer på at forsøge at ændre tonen og indholdet i undervisningsmateriale om dyrevelfærd til folkeskolen. Men der er også brug for, at vi åbner mere op ved for eksempel at invitere skoleelever ind i stalden eller bruge de sociale medier til at komme i kontakt med forbrugerne,” sagde Gitte Grønbæk.

 

Dyrevelfærd er et forbrugerkrav

Sundhed og velfærd for dyrene er et forbrugerkrav, der ikke er til at komme uden om, fastslog miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i sit oplæg om kvægbrugets fremtid. Ministeren kom desuden med en glædelig meddelelse om en pulje på 37 millioner kroner til kvægsektoren i 2019 samt et løfte om at arbejde for bedre rammebetingelser for landbruget: ”Min tid som minister er ganske kort. Jeres karriere som landmænd er meget længere. Men jeg kan garantere, at den tid jeg sidder i ministerstolen bliver målrettet at sikre, at I har de bedst mulige rammer for at drive og udvikle jeres virksomhed,” udtalte Esben Lunde Larsen.

Dagens hovedtaler, administrerende direktør i Danish Crown Jais Valeur, kunne blandt andet berette om virksomhedens nye bæredygtighedsstrategi, der er lavet på baggrund af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Også hos Danish Crown er der et øget fokus på dyrevelfærd, og et stort skridt på vejen er konceptet Gastro Kalv, hvor malkekøer krydses med kødkvæg for at undgå den uønskede aflivning af tyrekalve i mejeribruget.

 

Database for dyrevelfærd

Et andet stort skridt på vejen er Arlagården Plus, som specialdyrlæge Esben Jakobsen fra Arla Foods og mælkeproducent Per Østergaard fortalte om. Arlagården Plus er i bund og grund blot en database, der hører til Arlas velkendte kvalitetsprogram, Arlagården. Landmændene får én eurocent ekstra til afregningsprisen for at indberette grundlæggende oplysninger om gården, data om besætningen og velfærdsvurderinger af de enkelte dyr til databasen. Og i første runde har hele 88 pct. af Arlas danske leverandører valgt at være med.

Baggrunden for databasen er et ønske fra Arlas side om at kunne dokumentere og kontrollere forholdene ude i staldene for derved at skabe forretningsmæssig værdi af det gode arbejde. ”Det handler om at kunne fortælle de gode historier,” sagde Esben Jakobsen fra Arla.

Men initiativet skaber ikke kun værdi for Arla. Også ude hos landmændene har det givet gode resultater. Landmand Per Østergaard fra Hjørring siger selv, at han har fået bedre indsigt i sin egen besætning, der består af omkring 80 Dansk Holstein-køer i et konventionelt landbrug. ”Jeg har opdaget nye hjørner, og vil arbejde for at få en bedre score næste gang. Så det har helt klart givet nogle konkrete indsatspunkter i besætningen.”

Databasen giver desuden mulighed for at benchmarke med andre bedrifter i både ind- og udland, så den enkelte landmand kan se, hvor han gør det godt i forhold til gennemsnittet – og hvor der er mulighed for forbedringer.


Endnu en britisk mavepuster til mejerierne

Efter tirsdagens nej til May’s Brexit-aftale lever Danmarks 3,7 mia. kr. store mejerieksport til Storbritannien fortsat en usikker tilværelse.

Læs mere

Mejeriernes egne butikker giver uvurderlig forbrugerkontakt

22 af landets mejerier har deres egne udsalgssteder. Og det er et hit både hos kunderne og på mejerierne, som kan teste nye produkter henover disken. Nyeste skud på stammen er Mammen Mejeriernes ’Ost & Deli’, som fik en ’forrygende start’ i julemåneden.

Læs mere

Hold mælken og hovedet koldt

KRYSTALKUGLEN Frygt ikke for veganerbølgen, men kig selskaberne bag plantebaserede produkter i kortene og følg stoppet for aflivning af tyrekalve op med flere håndgribelige tiltag inden for dyrevelfærd og klima. Det er nogle af rådene til mejeribranchen fra to fremtidsforskere.

Læs mere