Kvægbruget møder veloplagt kommissær i Bruxelles

Formanden for Landbrug & Fødevarer Kvæg, Christian Lund, og formanden for Mejeriforeningen, Steen Nørgaard Madsen, mødtes tirsdag aften med EU's landbrugskommissær Phil Hogan i Bruxelles for at drøfte forslaget til CAP 2020 og markedssituationen.

EU
Mælkeproducenter
Organisationer
Økonomi
Repræsentanter fra dansk kvæg- og mejeribrug til møde med EU's Landbrugskommissær. Fra venstre: Kirsten Holm Svendsen, Erhvervspolitisk chef, Danish Dairy Board Brussels, Christian Lund, formand for L&F Kvæg, Steen Nørgaard Madsen, formand for Mejeriforeningen og Landbrugskommissær Phil Hogan.
Repræsentanter fra dansk kvæg- og mejeribrug til møde med EU's Landbrugskommissær. Fra venstre: Kirsten Holm Svendsen, Erhvervspolitisk chef, Danish Dairy Board Brussels, Christian Lund, formand for L&F Kvæg, Steen Nørgaard Madsen, formand for Mejeriforeningen og Landbrugskommissær Phil Hogan.

EU’s landbrugskommissær Phil Hogan tog tirsdag aften imod Christian Lund, formand for Landbrug & Fødevarer Kvæg og formanden for Mejeriforeningen, Steen Nørgaard Madsen, ved et møde i Bruxelles.

Se video, hvor Christian Lund og Steen Nørgaard Madsen fortæller om mødet

Mange emner var på dagsordenen, blandt andet at det i forslaget til EU's fremtidige landbrugspolitik, CAP 2020, stadig er muligt at have forskellig støtte per hektar, som ikke mindst mælke- og oksekødsproducenter i Danmark er afhængige af.

”Et af målene med vores møde med kommissæren var på erhvervets vegne at sige tak for, at det stadig er en mulighed og understrege, at vi i sektoren ønsker at bevare de præmier,” lyder det fra Christian Lund og Steen Nørgaard Madsen, som gav kommissæren en konsekvensberegning over 100 pct. udjævning.

Et andet budskab fra Hogan, som de to hæfter sig ved, er Kommissionens ønske om forenkling:

”Det var en høj prioritet for Kommissionen, og det bliver spændende at se, hvordan det skal lykkes at få det implementeret. Vi går fra et regelbaseret til et resultatbaseret system, og Kommissionen vil holde skarpt øje med, at målene bliver fulgt, men også med at der ikke bliver overimplementeret,” siger Christian Lund, som også nævner, at Phil Hogan udmærket er klar over at Danmark er en af – med Christian Lunds ord – ’duksene’ i EU, når det gælder implementering. Kommissæren lagde vægt på, at den danske regering også kan se forenklingen i reformen og vil være med til at gennemføre den. Det vil han appellere til på det kommende rådsmøde den 16. juli.

Ros til danske mejerier og mælkeproducenter
Kommissæren gav omvendt udtryk for, at der er behov for hjælp fra kvægbruget og især mejeribruget og andelsselskaberne, når det handler om at skabe forståelse hos mælkeproducenterne for markedssituationen.

”Sikkerhedsnettet bevares ifølge forslaget stort set uændret, men Hogan ser gerne, at producenter bliver bedre informeret om markedssituationen. Han mener, at de landmandsejede andelsselskaber sammen med producentorganisationerne har et særligt ansvar for at skabe en bevidsthed og en forståelse hos landmanden for, hvordan det frie marked fungerer, og at der altså er op- og nedture, og at sådan er det marked, vi er på. Det er vi nødt til at indrette os efter som producenter, så det ikke kommer bag på os, hver gang markedet vender,” siger Steen Nørgaard Madsen.

”Vi nævnte, at der er gode informationsstrømme i de danske andelsselskaber, men at der også hele tiden sker udvikling på dette område. Hogan roste i øvrigt Danmark og de danske virksomheder for at tage et meget stort ansvar ved for eksempel ikke at sælge til intervention, men i stedet arbejde på at skabe nye markeder uden for EU,” siger Steen Nørgaard Madsen.

”Han roste også danske mælkeproducenter for arbejdet med effektivitet og klima,” siger Christian Lund. På klimaområdet bekræftede Kommissæren, at det ikke var hensigten at straffe de lande, der allerede havde gjort en stor indsats. Derimod var det vigtigt at få dem, der lå nederst, trukket op til base-line-niveau.

Risikohåndtering
Blandt de øvrige emner, der blev diskuteret er risikohåndtering, hvor kommissæren opfordrede til, at man beskriver de tiltag, der allerede er gjort på dette område, men han nævnte også yderligere mulige tiltag, som for eksempel udskydning af skattebetaling i dårlige år i lighed med den mulighed, man har i Irland. Kommissionen er i øjeblikket i gang med at sikre sig, at der ikke er konflikt med statsstøttereglerne.

Af andre muligheder nævntes partnerskaber og langtidsleasing samt fritagelse for stempelafgift. For de yngre landmænds vedkommende kan der ydes 2 pct. ekstra direkte støtte til opstart, og der vil blive taget initiativer til lån fra EIB.

Endelig nævnte Kommissæren, at vi i branchen skal være opmærksomme på, at USA holder øje med os, når det drejer sig om koblet støtte.

"Vi skal bygge videre på vores succes"

Med begivenheder som Cheese Copenhagen og Danmarks bedste osteret har Mejeriforeningens kampagne Ost & ko pirret danske madformidleres og forbrugeres smagsløg for oste fra Danmark. Den succes skal udbygges i 2019, hvor bl.a. Danbo og andre osteklassikere kommer i fokus.

Læs mere

Arla udbetaler 2 mia. kr. til sine andelshavere

Arla Foods har netop offentliggjort sit årsregnskab for 2018, der bl.a. viser en stigning i omsætningen.

Læs mere

Arla lancerer yoghurt med kun to ingredienser

Frugt og yoghurt er den simple opskrift på Arla Øko KUN, som er helt fri for tilsat sukker og tilsætningsstoffer. Produktnyheden er klar i butikkerne fra uge 12.

Læs mere