Sanne Bastholm Rasmussen

Chefkonsulent
Landbrug & Fødevarer/Skejby
Sanne Bastholm

sba@lf.dk

3339 4814

2040 0554

Arbejdsområder:
Mejeriforeningens bestyrelse/generalforsamlinger
Mejeriudvalget
Jura / HR
IDF National Sekretær