Sanne Bastholm Rasmussen

Chefkonsulent, Branchesekretariatet/mejeri
Landbrug & Fødevarer/Skejby
Sanne Bastholm

sba@lf.dk

3339 4814

2040 0554

Arbejdsområder:
Mejeriudvalget
Nationalsekretær IDF
Projektopgaver, events