Niels Ole Nielsen

Chefkonsulent, Analyse & Statistik
Landbrug & Fødevarer/Skejby
Niels Ole Nielsen

non@lf.dk

8740 5273

2276 5505

Arbejdsområder:
Mejeristatistik, afregningspriser
Afregningsmodeller
Markedspriser