Lars Johannes Nielsen

Chefkonsulent, Branchesekretariatet/mejeri
Landbrug & Fødevarer/Skejby
Lars Johannes Nielsen

ljn@lf.dk

3339 4805

3083 1081

Arbejdsområder:
IFC, Mejeribrugets dag
Bedømmelse LURPAK, BGB/BOB
Sekretær div. specialforeninger